www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Monika Lachowska, Dariusz Patkowski, Krzysztof Lachowski, Małgorzata Czyżewska, Agnieszka Jalowska, Barbara Królak-Olejnik - Okołoporodowe złamanie kości udowej u noworodka z niedoborem witaminy DBirth femoral fracture in newborn with vitamin D deficiency

Streszczenie

Złamanie kości udowej w wyniku urazu okołoporodowego jest rzadkim powikłaniem porodu. Takie powikłania w przypadku cięcia cesarskiego wykonanego z powodu położenia miednicowego u płodu nadal mogą występować, zwłaszcza jeśli współistnieją dodatkowe czynniki ryzyka. Opisujemy typowy przypadek złamania trzonu kości udowej u noworodka, u którego obserwowano bardzo niskie stężenie 25-(OH) witaminy D po urodzeniu.

Słowa kluczowe: uraz okołoporodowy, złamanie kości udowej, witamina D

Summary

Femoral fracture as a complication of delivery is a rare injury. For cesarean section with breech presentation, such cases still may occur especially when the additional risk factors coexist. We describe a typical case of femoral fracture in newborn, in which very low concentration of 25-(OH) vitamin D was marked after delivery.

Key words: birth injury, femoral fracture, vitamin D