www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Magdalena Pik-Jerszewska, Beata Gis - Noworodek z malformacją limfatyczną z towarzyszącą komponentą żylną – opis przypadkuInfant with lymphatic malformation with accompanying venous component – case report

Streszczenie

Malformacja naczyniowa, w której skład wchodzą malformacje limfatyczne, to guzopodobna zmiana nienowotworowa powstała na skutek zaburzenia procesu morfogenezy tkanki naczyniowej (limfatycznej). W pracy przestawiono przypadek noworodka z prenatalnie zdiagnozowaną zmianą o charakterze anomalii wielotorbielowatej powłok skórnych. Opisano przebieg hospitalizacji, metody diagnostyczne, stosowane leczenie oraz zwrócono uwagę na powikłania związane z rozpoznaniem pierwotnym.

Słowa kluczowe: noworodek, malformacja limfatyczna, malformacja naczyniowa

Summary

Vascular malformation, including lymphatic malformations, is a tumor-like, non-neoplastic anomaly, developed by disturbance of the morfogenesis process in vascular (lymphatic) tissues. The report presents a case of a newborn with prenatally diagnosed congenital polycystic lesions of integument. Hospitalization, diagnosis methods and the way of treatment are presented in the report. Furthermore, we focused on complications associated with primal diagnosis.

Key words: newborn, lymphatic malformation, vascular malformation