www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Natalia Czaplińska, Agnieszka Drozdowska-Szymczak, Monika Gruszfeld, Anna Kamińska-Rybakiewicz, Bronisława Pietrzak, Bożena Kociszewska-Najman - Cholestaza u noworodka z konfliktem serologicznym Rh, matki po chemioterapii stosowanej w trakcie ciąży –Neonatal cholestasis in newborn child with serological conflict in Rhesus system of mother after chemotherapy during pregnancy – a case report

Streszczenie

Opisano przypadek cholestazy u noworodka donoszonego, z ciąży powikłanej konfliktem serologicznym w układzie Rh. U matki w 17 tygodniu ciąży rozpoznano raka piersi. Wykonano mastektomię (II trymestr ciąży). Pacjentka otrzymała 4 kursy chemioterapii (doksorubicyna, cyklofosfamid, dexaven). Noworodek urodzony w stanie ogólnym dobrym, wydolny krążeniowo i oddechowo. Poziom bilirubiny z krwi pępowinowej 8,5 mg/dl. W morfologii stwierdzono niedokrwistość (hemoglobina 7,1 g/dl). Od urodzenia stosowano fototerapię ciągłą. W pierwszej dobie życia wykonano zabieg transfuzji wymiennej. W badaniach laboratoryjnych cechy cholestazy: poziom bilirubiny bezpośredniej w krwi pępowinowej wynosił 5,4 mg/dl. W kolejnych dobach obserwowano narastanie stężenia bilirubiny związanej – maksymalnie 14,91 mg/dl w 5 d.ż. Obserwowano również narastanie poziomu GGTP, AST oraz ALT. W badaniu fizykalnym wątroba powiększona (+2–2,5 cm), skóra oliwkowa, stolce nieodbarwione. W usg jamy brzusznej wątroba powiększona, o podwyższonej echogeniczności, drogi żółciowe nieposzerzone, w nadbrzuszu niewielka ilość płynu. Poza tym w badaniach laboratoryjnych w pierwszej dobie życia CRP 14,9 mg/l (norma laboratoryjna do 5 mg/l), małopłytkowość 71 G/L oraz leukocytoza 47,98 G/L. Po zastosowaniu antybiotykoterapii nastąpiła stopniowa normalizacja wykładników infekcyjnych. Posiew krwi i moczu jałowy. Po urodzeniu włączono karmienie doustne we wzrastających ilościach z dobrą tolerancją oraz częściowe żywienie pozajelitowe. Od piątej doby życia noworodek nie wymagał podawania płynów dożylnych. Noworodek karmiony sztucznie ze względu na chorobę i leczenie matki. Obserwowano prawidłowe przyrosty masy ciała. W wykonanych badaniach wykluczono zakażenie cytomegalowirusem oraz toksoplazmozą. Badanie przesiewowe, w tym tandem, prawidłowe. Koagulogram w normie. Wykluczono także tyrozynemię, niedobór α1-AT, niedoczynność tarczycy, wrodzone zaburzenia glikozylacji. W leczeniu cholestazy stosowano kwas ursodeoksycholowy (Ursopol) oraz wysokie dawki witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Obserwowano stopniowe obniżanie się wykładników cholestazy. Przyczyną cholestazy było leczenie stosowane u matki w ciąży, powikłane przebyciem uogólnionego zakażenia oraz konflikt serologiczny.

Słowa kluczowe: cholestaza, choroba hemolityczna noworodka, nowotwór gruczołu piersiowego.

Summary

A case of neonatal cholestasis was described. A full term newborn was born of pregnancy complicated with serological conflict in Rh system. Addictionally during the pregnancy mother had diagnosed breast cancer and underwent mastectomy and chemotherapy (doxorubicin, cyclophosphamide, dexaven). Baby was born in good condition, it was cardiopulmonary efficient. The bilirubin level in cord blood was 8.5 mg/dl and the hemoglobin level was 7.1 g/dl. Immediately after delivery the intensive phototheraphy was started. In the first day of life exchange transfussion was made. In blood tests there were signs of cholestasis: direct bilirubin level in the cord blood was 5.4 mg/dl. In the following days increasing of direct bilirubin level was observed – max. 14.91 mg/dl in 5th day of life. At the same time the increasing of GGTP, AST and ALT was observed. In the physical examination there were hepatomegaly (+2–2,5 cm) and olive colour of skin. Stools were normal. In ultrasounds there were enlarged liver with an increased echogenicity, bile ducts were normal and in epigastrum there was a little amount of fluid. In the first day of life in laboratory tests there were: CRP 14.9 mg/l, thrombocytopenia 71 G/l, leucocytosis 47.98 G/l. Antybioticotheraphy was used obtainig normalisation of signs of infection. Microcultures of blood and urine were aseptic. After birth parenteral feeding through the umbilical vein catheter was started, as well as enteral feeding with good tolerance. At the end of 3rd day the catheter from umbilical vein was removed. Day 5th newborn didn’t need any intravenous fluids. It was fed with formula, gaining weight. Toxoplasmosis and cytomegalovirus infection were excluded. Screening metabolic tests and coagulogram were normal. Also tyrosinemia, 1-AT deficiency, hypothyroidism and congenital disorders of glycosylation were excluded. The treatment consisted of Ursopool and high doses of fat-soluble vitamins. Gradual decrese of cholestasis was observed. It seems, that the reason of the cholestais were drugs applied during pregnancy, infection and the serological conflict.

Key words: cholestasis, hemolytic disease of newborn, breast cancer