www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Irena Grudziecka, Anna Pierlak, Barbara Bartoszek-Walczyk, Maria Sporny-Gęszka - Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego a wynik próby pulsoksymetrycznej u noworodków urodzonych na Oddziale Noworodkowym Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego wPathology of the vascular system in relation to pulse oxymetry test in newborns in the Neonatal Unit of the Beskid Oncology Centre (Beskidzkie Centrum Onkologii) Multispecialty City Hospital in Bielsko-Biała 1.01.2015–30.06.2016

Streszczenie

Celem pracy była analiza zaburzeń kardiologicznych w korelacji z badaniem screeningowym pulsoksymetrycznym. Przeanalizowano metodą retrospektywną historie chorób 2982 noworodków urodzonych w okresie od 1.01.2015 roku do 30.06.2016 roku. Zaburzenia układu krążenia stwierdzono u 40 noworodków. Były to bradykardia, tachykardia, szmer nad sercem, arytmia. Saturacja poniżej 95% – próba pulsoksymetryczna fałszywie dodatnia miała miejsce u 8 noworodków. Nie rozpoznano krytycznej wady serca u żadnego noworodka. W trakcie obserwacji kardiologicznej u jednego noworodka rozpoznano kardiomiopatię oraz u jednego noworodka ASD. Analiza grupy pozwala na stwierdzenie, że proste i tanie badanie screeningowe, jakim jest badanie pulsoksymetryczne, umożliwia wczesny nadzór nad noworodkiem nie tylko z krytyczną wadą serca.

Słowa kluczowe: próba pulsoksymetryczna, noworodek, krytyczna wrodzona wada serca

Summary

The objective of the study was the analysis of heart disorders in correlation with pulse oximetry screening. Cases of 2982 newborn patients born between 1.01.2015 and 30.06.2016 were analysed using retrospective method. Cardiovascular disorders were detected in 40 newborns. These were bradycardia, tachycardia, heart murmur, arrhythmia. Saturation below 95% occurred in newborns. Bradycardia below 100/min and heart murmur were observed most frequently. Critical heart failure was not detected. Cardiomyopathy was observed in one newborn during heart observation. The analysis of the group proved that a simple, affordable examination, as pulse oximetry screening, allows to identify children with heart failures, not essentially critical ones.

Key words: pulse oximetry screening, newborn, critical congenital heart disease