www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Samir Ismail, Natalia Czaplińska, Agnieszka Drozdowska-Szymczak, Bronisława Pietrzak, Bożena Kociszewska-Najman - Wpływ kultury muzułmańskiej na rozwój współczesnej medycyny z uwzględnieniem perinatologiiThe impact of muslim culture on modern medicine and perinatology

Streszczenie

Postęp cywilizacyjny krajów arabskich wiązał się z rozwojem nauki. Umiłowanie wiedzy, ogromny szacunek dla ludzi nauki oraz nakaz zdobywania wiedzy są obwiązkiem religijnym w kulturze muzułmańskiej. Nie ma konfliktu między nauką a wiarą. Przedmiotem zainteresowań uczonych świata islamu była również medycyna. Arabscy uczeni tłumaczyli dzieła starożytnych lekarzy, szczególnie Galena i Hipokratesa. Stały się one podstawą rozwoju medycyny arabskiej, w tym pediatrii i neonatologii, a także miały istotny wpływ na poziom nauk medycznych w Europie.

Słowa kluczowe: medycyna arabska, historia medycyny, neonatologia, pediatria

Summary

Arabian civilization was tightly connected with science development. Affection of knowledge, huge worship for scientists and commandment of the knowledge widening are religious duties in Islam culture. There is no conflict between science on one hand and religion on the other. Also medicine was among interest of Islamic scientists. Arabs translated works of ancient physicians, especially Galen and Hippocrates. It has been the basis of Arabian medicine development, pediatrics and neonatology and also had its influence on the medical knowledge in Europe.

Key words: Arabian medicine, history of medicine, neonatology, pediatrics