www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Anna Grądzka-Łuczewska, Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski - Ureaplasma spp. Co powinien wiedzieć neonatolog – przegląd piśmiennictwaUreaplasma spp. What a Neonatologist should know – review

Streszczenie

Celem pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat bakterii Ureaplasma spp. oraz ich wpływu na wybrane jednostki chorobowe u noworodków przedwcześnie urodzonych. Ureaplasma spp. są najczęstszymi bakteriami z rodzaju mykoplazm, występującymi w układzie moczowo-płciowym u kobiet i mężczyzn. Wykazano wiele związków pomiędzy kolonizacją tą bakterią dróg rodnych ciężarnych kobiet a powikłaniami ciąży. Już w latach 80. XX wieku odkryto, że w materiałach pobranych od ciężarnych, u których wystąpiło zapalenie kosmówki, najczęściej występującą bakterią była Ureaplasma urealyticum. Udowodniono również, iż obecność bakterii Ureaplasma spp. u matki, ma wpływ na przebieg okresu noworodkowego u noworodków urodzonych przedwcześnie. Obecnie znanych jest 14 serotypów ureaplazm, podzielonych na dwa główne gatunki (biowary) – Ureaplasma parvum (UPA) i Ureaplasma urealyticum (UUR).

Słowa kluczowe: ureaplazma, wcześniactwo, zachorowalność, dysplazja oskrzelowo-płucna

Summary

The aim of the study was to review the existing literature on the bacteria Ureaplasma spp. and its impact on neonatal morbidity.

Ureaplasma spp. are the most common bacteria of the genus Mycoplasma found in the urogenital tract in men and women. Many relations between colonization by this bacteria the genital tract of pregnant women, and subsequent pregnancy complications have been described. Already in the 80’s of the twentieth century it was discovered that in materials collected from pregnant women who were treated because of the inflammation of chorion, the most common bacteria was Ureaplasma urealyticum. It has also been proven that the presence of the bacteria Ureaplasma spp. in the mother has an impact on the course of neonatal period in newborns born prematurely. Nowadays, there are 14 known serotypes of ureaplasma, divided into two main species (biovars) – Ureaplasma parvum (UPA) and Ureaplasma urealyticum (UUR).

Key words: ureaplasma, prematurity, morbidity, bronchopulmonary dysplasia