www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Jolanta Warzycha, Marta Baryła, Ewa Warzycha, Marian Halkiewicz - Mass media a zdrowie i rozwój dzieci – refleksje medyczno-pedagogiczneMass-media and the health and development of the children – reflections medical and pedagogical

Streszczenie

Mass media mają znaczny wpływ na zdrowie, rozwój i zachowanie dzieci. Niewłaściwe korzystanie z nich prowadzi do przeciążenia układu kostnego i mięśniowego, a także do zmian w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.

Słowa kluczowe: dziecko, dzieciństwo, telewizja, komputer, tablet, zdrowie

Summary

Mass media have a significant impact on the health, development and behavior of children. Their misuse leads to an overload of bone and muscle, as well as changes in the emotional sphere, intellectual and social.

Key words: child, childhood, television, computer, tablet, health