www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Joanna Seliga-Siwecka - Zakażenia grzybicze u noworodkówNeonatal candida infection

Streszczenie

Infekcje o etiologii C. albicans są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności noworodków urodzonych przedwcześnie. Artykuł ten przedstawia najnowszą wiedzę na temat epidemiologii, czynników ryzyka, objawów oraz leczenia zakażenia grzybiczego.

Słowa kluczowe: zakażenie, grzybica, Candida, noworodek

Summary

Candida infection is one of the most frequent causes of neonatal morbidity and mortality among the preterm population. This articles contains a concise, up to date review of current knowledge regarding newborn Candida infection including epidemilogy, risk factors, clinical symtoms and treatment.

Key words: candidiasis, infection, newborn