www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Aleksandra Burczak - Wodogłowie pokrwotoczne u dzieci urodzonych przedwcześniePosthemorrhagic hydrocephalus in premature infants

Streszczenie

Celem pracy jest wyjaśnienie definicji wodogłowia pokrwotocznego (PHH) u dzieci urodzonych przedwcześnie i przedstawienie aktualnych poglądów na jego patogenezę wraz ze znanymi metodami leczenia. Wodogłowie pokrwotoczne jest postępującym poszerzeniem układu komorowego, wtórnym do zaburzeń przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, a jego stopień najczęściej jest konsekwencją wstępnego krwotoku. Obecnie jest ono jednym z najgroźniejszych powikłań wcześniactwa. Częstość jego występowania znacznie wzrosła w ostatnich latach i stanowi trudny problem. Związane jest to między innymi z postępem intensywnej terapii noworodków i zwiększeniem przeżywalności bardzo małych wcześniaków. Czynnikiem pierwotnym uczestniczącym w patogenezie jest istniejące już uszkodzenie warstwy rozrodczej tkanki mózgowej oraz jej niedokrwienie. Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień są: zaburzenia oddychania i hipoksja/hiperkapnia u noworodków w okresie okołoporodowym, wahania ciśnienia systemowego, zwłaszcza hipotensja z następującymi zwyżkami ciśnienia. Współczesne metody chirurgiczne obejmują różne drogi leczenia wodogłowia pokrwotocznego (PHH), jednak w związku z trwającymi do końca życia konsekwencjami należy rozważać ich zastosowanie, np. warto poczekać ze wstawieniem zastawki komorowo-otrzewnowej, aż niedojrzały noworodek będzie starszy i większy, a jego system odpornościowy dojrzalszy.

Słowa kluczowe: wodogłowie pokrwotoczne, wcześniactwo, intensywna terapia noworodka

Summary

The aim of this paper is to clarify the definition of posthemorrhagic hydrocephalus (PHH) in prematurely born children and to present current data status on the pathogenesis and possible methods of treatment. PHH is a progressive enlargement of the ventricules, secondary to cerebrospinal fluid flow disorder, which extent is usually a consequence of the initial hemorrhage. Currently, it is one of the most serious complication of prematurity.

Its incidence has increased significantly in recent years and is a serious problem.

This is caused by the development of neonatal intensive care and growing survival rate of extremely premature at birth children. Primary factor in the pathogenesis is damage of the reproductive layer of brain tissue and its ischemia. Risk factors of hemorrhage are: respiratory distress syndrome and perinatal hypoxia/hypercapnia in newborns, fluctuations in blood pressure especially hypotension followed by episodes of hypertension. Modern surgery offers a large selection of PHH treatment methods, however, due to the lifelong consequences of their use, one should consider postponing introduction of methods such as insertion of ventriculo-peritoneal shunts, until immature infant is older, weighs more, and the immune system is more mature.

Key words: posthemorrhagic hydrocephalus, prematurity, neonatal intensive care