www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Karolina Lipska-Karpińska, Krystyna Bober-Olesińska - Rozwój i wpływ mikrobioty na zdrowie noworodka urodzonego przedwcześnieMicrobiota development and its impact on born prematurely children's health

Streszczenie

W ostatnich latach dzięki postępowi w technikach molekularnych znacząco rośnie liczba publikacji, dotycząca wpływu mikrobioty na organizm człowieka. Wyniki najnowszych badań sugerują, że rozwój mikrobioty ma swoje początki już w okresie prenatalnym. Szereg czynników okołoporodowych, takich jak: rodzaj porodu, antybiotykoterapia u matki i dziecka, rodzaj diety, może zaburzać jej rozwój i w efekcie przyczyniać się do rozwoju niektórych chorób. Noworodki urodzone przedwcześnie, są szczególnie narażone na dysbiozę jelitową. Doniesienia o potencjalnym związku nieprawidłowej flory jelitowej z takimi schorzeniami, jak martwicze zapalenie jelit czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prezentują nowe spojrzenie na etiologię tych chorób. Modulacja rozwoju mikrobioty może zmniejszać ryzyko wystąpienia tych chorób.

Słowa kluczowe: mikrobiota, dysbioza, wcześniak, mleko kobiece, probiotyki

Summary

In recent years due to advanced molecular technics number of publications about microbiota impact on human health have significantly increased. The newest results sugest that microbiota development starts from the prenatal time period. Many of perinatal factors like: delivery mode, maternal and child antybiotics usage, type of neonatal nutrition may affect the microbiota maturation and contribute to some diseases. Preterms newborns are extremly predisposed to GIT dysbiosis. Evidence about corelation between microbiota impairment and NEC or autistic spectrum disorders shows a new glance on etiology of these conditions. Gut microbiota modulation can reduce risk for these disorders.

Key words: microbiota, dysbiosis, preterm, human milk, probiotics