www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Barbara Królak-Olejnik - Terapia żywieniowa noworodka na OTINNutritional therapy in the NICU

Streszczenie

W leczeniu noworodka urodzonego przedwcześnie jak również chorego bez względu na wiek płodowy szczególne miejsce zajmuje terapia żywieniowa. Celem jej jest osiągnięcie w ciągu 14 dni ży­cia należnej dla wie­ku postkoncepcyjnego masy ciała, co oznacza uzyskanie średnich przyrostów masy ciała na poziomie 15 g/kg/dobę. Przedstawiono zasady żywienia pozajelitowego oraz konieczność wczesnego zastosowania żywienia enteralnego. Omówiono możliwości pozyskiwania mleka matki, a także zalety pielęgnacji noworodka metodą kangurowania. Zaprezentowano efekty wczesnego żywienia enteralnego, które stopniowo, ale szybko jest rozszerzane podczas intensywnej terapii noworodka.

Słowa kluczowe: terapia żywieniowa, żywienie enteralne, żywienie pozajelitowe, intensywna terapia noworodka

Summary

In the treatment of the infant born prematurely, as well as the newborn infant, regardless of gestational age, nutritional therapy takes a special place. Its objective is to achieve body mass due to post menstrual age (PMA) during the 14 days of life, which can be obtained the average weight gain of 15 g/kg/day. The principles of parenteral nutrition and the need to implement early enteral nutrition have been described. The possibility of obtaining breast milk, as well as benefits of Kangaroo mother care of the newborn infants have been discussed. Results of early, gradually but quickly expandable enteral nutrition in neonatal intensive care have been presented.

Key words: nutritional therapy, enteral nutrition, parenteral nutrition, newborn intensive care