www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Spis tre­ści - Con­tents7 Prace poglądowe

9 Zaburzenia kolonizacji przewodu pokarmowego noworodków i niemowląt oraz jej wpływ na zdrowie dziecka – rola probiotyków • Disorders of the gastrointestinal tract colonization in neonates and infants and its impact on the health of child – the role of probiotics

Dorota Pawlik

15 Terapia żywieniowa noworodka na OITN • Nutritional therapy in the nicu

Barbara Królak-Olejnik

19 Rozwój i wpływ mikrobioty na zdrowie noworodka urodzonego przedwcześnie • Microbiota development and its impact on born prematurely children's health

Karolina Lipska-Karpińska, Krystyna Bober-Olesińska

26 Wodogłowie pokrwotoczne u dzieci urodzonych przedwcześnie • Posthemorrhagic hydrocephalus in premature infants

Aleksandra Burczak

37 Drożny przewód tętniczy – charakterystyka wady, metody postępowania i możliwości leczenia u noworodków • Posthemorrhagic hydrocephalus in premature infants

Joanna Kukawczyńska-Noczyńska, Katarzyna Bortnowska, Elżbieta Kukawczyńska

45 Zakażenia grzybicze u noworodków • Neonatal candida infection

Joanna Seliga-Siwecka

48 Mass media a zdrowie i rozwój dzieci – refleksje medyczno-pedagogiczne • Mass-media and the health and development of the children – reflections medical and pedagogical

Jolanta Warzycha, Marta Baryła, Ewa Warzycha, Marian Halkiewicz

52 Ureaplasma spp. Co powinien wiedzieć neonatolog – przegląd pismiennictwa • Ureaplasma spp. What a Neonatologist should know – review

Anna Grądzka-Łuczewska, Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski

60 Wpływ kultury muzułmańskiej na rozwój współczesnej medycyny z uwzględnieniem

perinatologii • The impact of muslim culture on modern medicine and perinatology

Samir Ismail, Natalia Czaplińska, Agnieszka Drozdowska-Szymczak, Bronisława Pietrzak, Bożena Kociszewska-Najman

63 Prace oryginalne

65 Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego a wynik próby pulsoksymetrycznej u noworodków urodzonych na Oddziale Noworodkowym Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej w okresie 1.01.2015–30.06.2016 r. • Pathology of the vascular system in relation to pulse oxymetry test in newborns in the Neonatal Unit of the Beskid Oncology Centre (Beskidzkie Centrum Onkologii) Multispecialty City Hospital in Bielsko-Biała 1.01.2015–30.06.2016

Irena Grudziecka, Anna Pierlak, Barbara Bartoszek-Walczyk, Maria Sporny-Gęszka

68 Stężenie waspiny u noworodków donoszonych z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu zakażeń wewnątrzmacicznych • Serum vaspin concentration in full-term newborns with acute respiratory insufficiency due to intrauterine infections

Dominika Wiśniewska-Ulfik, Urszula Godula-Stuglik, Anna Szymańska, Katarzyna Stankiewicz, Alicja Nawrat

72 Wpływ zaburzeń rytmu serca u płodu na stan układu krążenia u noworodków • Influence of fetal arrhythmia on the cardiovascular status in neonate

Krzysztof Narębski, Hanna Streich, Michał Sidorowski

78 Podsumowanie działalności Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce w roku 2015 • Summary of the Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program in 2015

Piotr Dąbrowski, Grażyna Greczka, Monika Zych, Maciej Wróbel, Joanna Szyjfter-Harris, Witold Szyfter

83 Prace kazuistyczne

85 Ciężka postać hemofilii A u noworodka – opis dwóch przypadków • Severe haemophilia A in the neonate – pattern of clinical presentation of two patients

Karolina Grzybowska, Julita Latka-Grot, Krystyna Piłat, Anna Dobrzańska

89 Cholestaza u noworodka z konfliktem serologicznym Rh, matki po chemioterapii stosowanej w trakcie ciąży – opis przypadku • Neonatal cholestasis in newborn child with serological conflict in Rhesus system of mother after chemotherapy during pregnancy – a case report

Natalia Czaplińska, Agnieszka Drozdowska-Szymczak, Monika Gruszfeld, Anna Kamińska-Rybakiewicz, Bronisława Pietrzak, Bożena Kociszewska-Najman

93 Noworodek z malformacją limfatyczną z towarzyszącą komponentą żylną – opis przypadku • Infant with lymphatic malformation with accompanying venous component – case report

Magdalena Pik-Jerszewska, Beata Gis

97 Okołoporodowe złamanie kości udowej u noworodka z niedoborem witaminy D • Birth femoral fracture in newborn with vitamin D deficiency

Monika Lachowska, Dariusz Patkowski, Krzysztof Lachowski, Małgorzata Czyżewska, Agnieszka Jalowska, Barbara Królak-Olejnik

101 Regulamin ogłaszania prac