www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
12/2016


Joanna Kukawczyńska-Noczyńska, Katarzyna Bortnowska, Elżbieta Kukawczyńska - Drożny przewód tętniczy – charakterystyka wady, metody postępowania i możliwości leczenia u noworodkówPatent ductus arteriosus – disease profile, therapeutic methods and possibilities in newborns

Streszczenie

Celem niniejszej pracy przeglądowej jest przedstawienie problematyki związanej z przetrwałym przewodem tętniczym (PDA). Dotyczy on szerokiej grupy wiekowej (0,7% ogólnej populacji) i może mieć różnorodną postać – od bezobjawowego PDA do hemodynamicznie istotnego przewodu Botalla. W ekstremalnych przypadkach może on osiągać nawet 70% rzutu lewej komory. Praca opisuje nie tylko dużą zmienność tej wady, kryteria jej kwalifikacji w oparciu o objawy przedmiotowe i echokardiograficzne, ale szczegółowo porównuje wszystkie obecnie dostępne metody postępowania, skutkujące jego zamknięciem: farmakologiczne i zachowawcze – opierające się na leczeniu objawowym i wspomaganiu procesu spontanicznego zamknięcia oraz zabiegowe metody operacyjne: torakotomię boczną, przeznaczyniowe zamknięcie, a także najmłodszą technikę – torakoskopowe zamknięcia PDA. Omówione sposoby postępowania mają szczegółowo zdefiniowane zalety i wady, co zostało poddane skrupulatnej analizie porównawczej: cechy kwalifikujące do określonej metody postępowania, sposoby wykonania, opisy możliwych powikłań i ograniczenia stosowanych procedur, włącznie z realnymi ich kosztami.

Słowa kluczowe: przetrwały przewód tętniczy, przeciek lewo-prawy, wady wrodzone serca, wady serca przewodozależne

Streszczenie

Persistent ductus arteriosus (PDA) is a vascular connection present during fetal life between main pulmonary artery and the begining of aorta descendens bypassing non-functional lungs. Biological mechanisms including intravascular coagulation, muscular atrophy, proliferation of connective tissue cause PDA obliteration in 88% of newborns with properly developed circulatory system within 8 weeks. PDA causes left-to-right shunt of blood with the volume of the shunt reaching up to 70% of left ventricle ejection fraction (LVEF). This leads to overload of LV, lower blood pressure and may cause hypoperfusion of abdominal organs. Diagnosis of hemodynamically significant PDA (hsPDA) should be based on clinical and echocardiographic criteria. Patients with silent or small PDA may present with no symptoms; decision regarding closure is a subject of disscussion between experts taking into account high risk of endocarditis in patients with active PDA.

The article presents all currently employed methods of closing PDA, including: 1. conservative treatment, possible in newborns and premature newborns without critical symptoms, 2. pharmacological closure, used only in premature newborns, 3. thoracotomy, appropriate for all ages, 4. percutaneus catheter closure in adults and children over 5 kg of body weight, 5. video-assisted thoracoscopic surgery (VAT), the newest method, used at any age and less invasive than thoracotomy.

The current work encompasses descriptions of the methods, their advantages and disadvantages, qualification criteria of hemodynamically significant PDA, predicted and real costs of the pocedures.

Keywords: patent ductus arteriosus, congenital heart disease, left-to-right shunt, ductus-dependent congenital heart disease