www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2011


Podwójne prącie z zarośniętym odbytem i przetoką odbytniczo-cewkowąDiphallus with imperforate anus and urethroanal fistula

Iwona Krupowies, Danuta Jadamus-Niebrój, Tomasz Koszutski, Barbara Goc, Antoni Pyrkosz, Grzegorz Kudela, Teresa Owsianka-Podleśny, Iwona Maruniak-Chudek

Streszczenie

W pracy opisano przypadek noworodka urodzonego z zespołem wad mnogich pod postacią przepukliny sznura pępowinowego, anomalii narządów moczowo-płciowych, zarośniętego odbytu i złożonej wady serca. Ciężki stan kliniczny związany z patologią układu krążenia ...... chce wiedziec wiecej ...Długotrwałe skuteczne leczenie zachowawcze samoistnego, wrodzonego chłonkotoku do jamy opłucnowej u wcześniakaLong-term successful conservative treatment of congenital chylothorax in preterm neonate

Iwona Domżalska-Popadiuk, Paulina Kobiela

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek pacjenta z wrodzonym chłonkotokiem do jamy opłucnowej, skutecznie leczonego zachowawczo. U noworodka płci żeńskiej, urodzonego w 34 tygodniu ciąży za pomocą cięcia cesarskiego z powodu wielowodzia i obrzęku uogólnionego płodu, stwierdzono po porodzie na podstawie badań obrazowych obecność ...... chce wiedziec wiecej ...Wrodzona białaczka nielimfoblastyczna z wewnątrzmacicznym zamknięciem przewodu tętniczego – opis przypadkuCongenital non-limphoblastic leukemia with intrauterine ductus arteriosus occlusion – case raport

Renata Radziszewska, Agnieszka Ochoda, Justyna Ferek, Dorota Pawlik, Zbigniew Kordon, Ryszard Lauterbach

Streszczenie

Opisujemy przebieg kliniczny wewnątrzmacicznego, przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego u noworodka z wrodzoną białaczką nielimfoblastyczną. W trakcie diagnostyki wysunięto przypuszczenie, iż jego przyczyną było mechaniczne zatkanie światła ...... chce wiedziec wiecej ...Zespół Edwardsa – Dis aliter visum est* – opis przypadkuEdwards syndrome – Dis aliter visum est – case report

Monika Sierzputowska-Pieczara, Ewa Burchardt-Kroll, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Zespół Edwardsa, czyli trisomia 18 chromosomu, charakteryzuje się wadami centralnego układu nerwowego oraz układów mięśniowo-szkieletowego i moczowo-płciowego. Większość dzieci z tym zespołem to dziewczynki. Aż 90% dzieci z zespołem Edwardsa nie przeżywa pierwszego roku życia. Dlatego opisujemy przypadek trisomii 18 chromosomu ...... chce wiedziec wiecej ...Regulamin ogłaszania pracZakres

W półroczniku „Postępy Neonatologii” publikowa­ne są prace naukowe z zakresu neonatologii i dyscyplin pokrewnych oraz problemów interdyscyplinarnych. Prace mogą mieć charakter:

– prac klinicznych i doświadczalnych,

– prac poglądowych,

– prac kazuistycznych,

– krótkich doniesień,

– listów do redakcji,

– sprawozdań ze zjazdów naukowych,

– komunikatów.

Nadsyłane prace powinny mieć charakter orygi­nalny. Wymagane jest ...... chce wiedziec wiecej ...