www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2010


Zespół Ivemarka – opis przypadkuIvemark syndrom – the case report

Mariusz Bielawny, Dorota Sawińska, Dariusz Podsiadło, Jacek Sokołowski

Streszczenie

Przedstawiono przypadek donoszonego noworodka płci męskiej, diagnozowanego z powodu sinicy i nasilonej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Stwierdzono odwrócone położenie trzewi klatki piersiowej i jamy brzusznej, złożoną wadę serca w postaci wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego, przełożenia dużych naczyń i hypoplazji naczyń płucnych. ...... chce wiedziec wiecej ...Noworodek z ekstremalnie małą masą ciała, zespołem Downa i wadą sercaExtremely low birth weight infant, Down syndrome and congenital heart disease

Justyna Tołłoczko, Maria Katarzyna Kornacka, Barbara Nowak-Żelazna

Streszczenie

W pracy przedstawiono trudną medyczno-etyczną sytuację kliniczną noworodka z masą ciała 580 g, z zespołem Downa i wrodzoną wadą serca pod postacią ASD i VSA, nierozpoznaną prenatalnie. Przebieg hospitalizacji powikłany typowymi schorzeniami dla noworodka z ekstremalnie małą masą ciała, jak: ZZO, dysplazja ...... chce wiedziec wiecej ...Gładkomózgowie – opis przypadkuLissencephaly – case report

Katarzyna Kaczyńska-Bielińska, Elżbieta Pilarczyk, Alina Bielawska-Sowa

Streszczenie

Przedstawiono noworodka z wadą wrodzoną CUN pod postacią izolowanego gładkomózgowia (lissencephalia), bez współistniejących innych wad rozwojowych. Noworodek urodził się w 40 tygodniu ciąży w stanie ogólnym dobrym. Wywiad ciążowo-porodowy oraz rodzinny był nieobciążony. Obserwowano narastające zaburzenia oddychania wymagające stosowania oddechu zastępczego ...... chce wiedziec wiecej ...Holoprozencefalia – opis przypadkuHoloprosencephaly – case report

Łukasz Matwiejczyk, Elżbieta Pilarczyk

Streszczenie

W pracy przedstawiono opis noworodka z ciężką postacią holoprozencefalii – alobarną – oraz z współistniejącymi wadami rozwojowymi głowy pod postacią: niedorozwoju szpar powiekowych, braku przegrody nosowej, rozszczepu podniebienia, retrognacji. W diagnostyce prenatalnej opisano wodogłowie znacznego stopnia. U matki dziecka również rozpoznano holoprozencefalię. Noworodek ...... chce wiedziec wiecej ...Nietrzymanie barwnika (IP) u noworodka powikłanenoworodkowym zapaleniem wątrobyA newborn infant with Incontinentia Pigmenti complicated by neonatal hepatitis

Agnieszka Kordek, Zdzisława Rosińska, Romuald Maleszka, Monika Różewicka, Beata Łoniewska, Jacek Rudnicki, Stanisław Zajączek

Streszczenie

Incontinentia pigmenti (IP, nietrzymanie barwnika), znana również jako zespół Bloch-Sulzberger, jest rzadką genodermatozą dziedziczoną w sposób dominujący sprzężony z chromosomem X. Objawy choroby dotyczą głównie skóry, włosów, paznokci, centralnego systemu ...... chce wiedziec wiecej ...Trisomia krótkiego ramienia chromosomu 9 – opis przypadkuTrisomy for the short arm of chromosome 9 – case report

Urszula Majewska, Monika Kugałdo, Maria K. Kornacka

Streszczenie

Stwierdzenie u noworodka po urodzeniu cech dysmorfii wiąże się z przekazaniem rodzicom informacji o nieprawidłowym wyglądzie ich dziecka i pociąga za sobą konieczność wykonania badań cytogenetycznych w celu określenia kariotypu. Przedstawiamy opis noworodka, u którego stwierdzono cechy dysmorfii, głównie pod postacią nieprawidłowego wyglądu ...... chce wiedziec wiecej ...Thanatophoric dysplasia – opis przypadkuThanatophoric dysplasia – the case report

Bożena Kociszewska-Najman, Bronisława Pietrzak, Zoulikha Jabiry-Zieniewicz, Piotr Węgrzyn, Joanna Schreiber-Zamora, Beata Borek-Dzięcioł, Mirosław Wielgoś

Streszczenie

Thanatophoric dysplasia to letalna dysplazja szkieletowa uwarunkowana genetycznie, charakteryzująca się bardzo ciężkim przebiegiem i złym rokowaniem. W pracy przedstawiono opis przypadku dysplazji tanatoforycznej typu I u noworodka płci żeńskiej. Matka dziecka w ...... chce wiedziec wiecej ...Posocznica o etiologii Haemophilus influenzae u noworodka urodzonego przedwcześnieSepticaemia caused by Haemophilus influenzae in premature neonate

Urszula Jędrasiak, Katarzyna Pawlik, Katarzyna Kowalska, Anna Tarasiuk, Jacek Michał Witwicki

Streszczenie

Kolonizacja florą patogenną dróg rodnych kobiet ciężarnych jest jedną z najczęstszych przyczyn PPROM (przedwczesne, przed terminem odpłynięcie płynu owodniowego) oraz infekcji wewnątrzmacicznych. Przedstawiając przypadek noworodka z wrodzoną posocznicą wywołaną bezotoczkowym szczepem Haemophilus ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena rozwoju neurobehawioralnego i zapotrzebowanie na neurostymulację noworodka z zespołem DownaEvaluation of demand neurobehavioral development and neurostimulation for newborn with Down syndrome

Dorota Pilch, Marek Boberski, Beata Łoniewska, Agnieszka Kordek, Zdzisława Rosińska, Jacek Rudnicki

Streszczenie

Zespół Downa spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21 występuje z częstością 1 na 800 do 1000 żywych urodzeń. Zarówno noworodki, jak i ich rodzice wymagają wsparcia medycznego, psychologicznego i społecznego. Celem pracy była analiza neurobehawioralnego ...... chce wiedziec wiecej ...Kliniczny obraz noworodkowej postaci miopatii nitkowatejimitujący ciężkie niedotlenienie okołoporodowe przyczyną skierowania noworodka do leczenia selektywną hipotermią głowySevere congenital nemaline myopathy mimicking perinatal asphyxia: a case of a newborn misreferred for selective head hypothermia treatment

Wojciech Walas, Anna Mączko, Piotr Kruczek, Przemko Kwinta, Jacek J. Pietrzyk, Anna Fidziańska-Dolot, Robert Śmigiel

Streszczenie

Opisano noworodka demonstrującego po urodzeniu objawy sugerujące ciężkie niedotlenienie okołoporodowe, co stało się podstawą jego przesłania do oddziału stosującego leczenie umiarkowaną selektywną hipotermią ...... chce wiedziec wiecej ...Bliźnięta zrośnięte – problemy przedoperacyjne, doświadczenia własneConjoined twins – preoperative problems

Agnieszka Zjawiona, Marek Nowiczewski, Ewa Gulczyńska

Streszczenie

Cel. Prezentacja doświadczeń własnych przedstawiających problemy przedoperacyjne bliźniąt niecałkowicie rozdzielonych, hospitalizowanych w Klinice Neonatologii ICZMP w latach 1990–2009. Projekt badania. Praca kazuistyczna, opis przypadków.

Wyniki. Pięć par bliźniąt zrośniętych przedwcześnie urodzonych. Dwa pomyślne zabiegi rozdzielenia ...... chce wiedziec wiecej ...Zespół sercowo-twarzowo-skórny – opis przypadkuCardio-facio-cutaneous syndrome – case study

Ewa Burchardt-Kroll, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Opisano przypadek dziecka z ostatecznym rozpoznaniem zespołu sercowo-twarzowo-skórnego. Obserwacja obejmuje okres 1,5 roku od urodzenia, czyli okres noworodkowy, niemowlęcy i wczesnodziecięcy. U dziecka bezpośrednio po urodzeniu stwierdzono zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, słaby przyrost masy ciała oraz liczne wady rozwojowe i opóźnienie rozwoju ...... chce wiedziec wiecej ...Regulamin ogłaszania pracZakres

W półroczniku „Postępy Neonatologii” publikowa­ne są prace naukowe z zakresu neonatologii i dyscyplin pokrewnych oraz problemów interdyscyplinarnych. Prace mogą mieć charakter:

– prac klinicznych i doświadczalnych,

– prac poglądowych,

– prac kazuistycznych,

– krótkich doniesień,

– listów do redakcji,

– sprawozdań ze zjazdów naukowych,

– komunikatów.

Nadsyłane prace powinny mieć charakter orygi­nalny. Wymagane jest ...... chce wiedziec wiecej ...