www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2013


Listerioza wrodzona – opis przypadkuCongenital listeriosis

Monika Gałęziowska1, Anna Kondała-Chojnacka1

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek listeriozy wrodzonej u noworodka, przebiegający pod postacią posocznicy listeriozowej z dramatycznie pogarszającym się stanem dziecka w ciągu pierwszych dób życia. Opisano przebieg choroby, metody diagnostyki oraz zastosowane leczenie empiryczne i celowane. Przedstawiono wyniki wykonywanych badań laboratoryjnych oraz konsultacji ...... chce wiedziec wiecej ...Częstoskurcz nadkomorowy jako zagrożenie dla życia płodu i noworodka – opis przypadkuFetal supraventricular tachycardia as a danger to life for fetus and neonate – a case report

Dorota Musiał-Morsztyn1, Anna Szczygieł1, Agata Pająk1, Alina Banasiewicz1,

Barbara Królak-Olejnik1

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek utrwalonego częstoskurczu nadkomorowego u płodu. Mimo zastosowania u ciężarnej leczenia antyarytmicznego (amiodaron) oraz antybiotykoterapii nie uzyskano powrotu rytmu zatokowego. W związku z ...... chce wiedziec wiecej ...Przerost języka u noworodka i niemowlęciaMacroglossia in newborn, neonate and infant

Joanna Stachowiak-Ruda1, Michał Skoczylas2, Magdalena Bartnik3, Rafał Rojek1,

Jacek Rudnicki2, Agnieszka Kordek2, Tomasz Urasiński3

Streszczenie

Język olbrzymi jest objawem chorób języka lub zaburzeń dotyczących kilku układów organizmu. Najczęściej występuje przy wrodzonej niedoczynności tarczycy oraz w zespole Downa. Jest również istotną częścią obrazu klinicznego szeregu ...... chce wiedziec wiecej ...