www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2011


Atopowe zapalenie skóry u noworodka – nadrozpoznawalność czy rzeczywisty problem klinicznyAtopic dermatitis in neonate – overdiagnosis or real clinical problem

Iwona Ligenza, Izabela Michałus, Danuta Chlebna-Sokół

Streszczenie

Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry w okresach życia późniejszych niż noworodkowy zazwyczaj nie sprawia trudności. Jednak pierwszy miesiąc życia to etap szczególny także z powodu zdecydowanie odrębnych właściwości skóry dziecka i wiążącej się z tym predyspozycji do wysypek skórnych. W okresie tym występuje wiele zmian łagodnych, ...... chce wiedziec wiecej ...Problemy kliniczne u chorych na odmianę Herlitza pęcherzowego oddzielania się naskórkaClinical problems in junctional epidermolysis bullosa Herlitz type

Michał Skoczylas, Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska, Romuald Maleszka, Jacek Rudnicki

Streszczenie

Choroba Herlitza jest najcięższą postacią pęcherzowego oddzielania się naskórka. Ciężki przebieg oraz brak leczenia przyczynowego tej dermatozy wiąże się z bardzo poważnym rokowaniem. W ostatnich latach podjęto kilka prób leczenia z zastosowaniem przeszczepów skóry. Trwają badania nad terapią ...... chce wiedziec wiecej ...Obraz kliniczny i przebieg leczenia noworodka obciążonegogenetycznie epidermolysis bullosa simplex. Opis przypadkuThe clinical presentation and management of neonate with epidermolysis bullosa simplex.Case report

Magdalena Kwiatkowska-Gruca, Anna Goleniowska-Król, Beata Wnęko, Jakub Behrendt, Urszula Godula-Stuglik

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek noworodka donoszonego, u którego na podstawie wywiadu rodzinnego oraz przebiegu klinicznego rozpoznano postać zwykłą pęcherzowego oddzielania się naskórka. Opierając się na aktualnym piśmiennictwie, omówiono diagnostykę, ...... chce wiedziec wiecej ...Drożdżyca pochwy jako przyczyna sepsy grzybiczej o niepomyślnym przebiegu u noworodka ze skrajnie małą urodzeniową masą ciałaVaginal candidiasis as a cause of fungal sepsis with a fatal course in a newborn with extremely low birth weight

Michał Skoczylas, Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska, Romuald Maleszka, Andrzej Torbé, Jacek Rudnicki

Streszczenie

Masywna wrodzona sepsa o etiologii Candida albicans u wcześniaka urodzonego w 25 tygodniu ciąży jest jednym z nielicznych zakażeń o tak dużym nasileniu, opisanych w literaturze medycznej. Zaawansowana kandydoza płodu rozwijała się mimo skutecznego ...... chce wiedziec wiecej ...Martwica tkanki podskórnej noworodka, powikłana hiperkalcemią. Opis przypadkuSubcutaneous fat necrosis of the newborn associated with hypercalcaemia. Case report

Monika Sierzputowska-Pieczara, Monika Czarnecka, Marta Szymankiewicz-Bręborowicz, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Martwica tkanki podskórnej jest rzadką, ale ciężką chorobą, spotykaną w okresie noworodkowym. Jej przyczyna nie jest dokładnie znana. Występuje u donoszonych noworodków, które doświadczyły stresu okołoporodowego, jakim jest ciężkie niedotlenienie. Zmiany skórne zanikają ...... chce wiedziec wiecej ...Spektrum kliniczne mastocytozy skórnejClinical spectrum of cutaneous mastocytosis

Elżbieta Wojtowicz-Prus, Jolanta Węgłowska, Anna Domagała, Zdzisław Woźniak

Streszczenie

Mastocytozą określa się heterogenną grupę rzadkich chorób charakteryzujących się nadmiernym patologicznym rozrostem i nagromadzeniem mastocytów (komórek tucznych) w skórze, a czasami w innych narządach, takich jak: szpik kostny, wątroba, śledziona, węzły chłonne. Według klasyfikacji WHO wyróżnia się siedem postaci tej choroby, z czego ...... chce wiedziec wiecej ...Nietrzymanie barwnika – dwuletnia obserwacja przypadkuIncontinentia pigmenti – two-year observation of case

Magdalena Dębicka, Jolanta Węgłowska, Małgorzata Korolik, Agnieszka Lange

Streszczenie

Nietrzymanie barwnika (Incontinentia pigmenti – IP, zespół Blocha-Sulzbergera) jest rzadko występującą genodermatozą, a na jej dziedziczenie głównie ma wpływ chromosom X. Przyczyną choroby jest mutacja regulatorowego genu NEMO (NF-kappaB essentials modulator) w locus Xq28. Istotą choroby jest niezdolność keratynocytów ...... chce wiedziec wiecej ...Noworodki z zespołem kolodionowym leczone na Oddziale Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku. Opis przypadkówThe cases of collodion baby syndrom in Neonatal Unit in Szpital Specjalistyczny in Gdańsk

Iwona Kühnel, Agata Krzysztofowicz, Łukasz Matwiejczyk, Elżbieta Pilarczyk

Streszczenie

Przedstawiono zespół dziecka kolodionowego z nadmiernym rogowaceniem naskórka. Dokonano retrospektywnej analizy historii chorób czterech noworodków leczonych na Oddziale Noworodkowym w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku w latach 1999–2011. Omówiono obraz kliniczny i postępowanie lecznicze. ...... chce wiedziec wiecej ...Gronkowcowe złuszczające zapalenie skóry u noworodka. Opis przypadkuStaphylococcal skin scalded syndrome of neonate

Barbara Królak-Olejnik, Jerzy Sobczyk, Janina Kohut, Tomasz Szostok

Streszczenie

W pracy opisano przebieg gronkowcowego złuszczającego zapalenia skóry u noworodka. Przedstawiono objawy kliniczne, diagnostykę różnicową i leczenie na podstawie najnowszych publikacji i rekomendacji dotyczących zakażeń gronkowcowych skóry u dzieci.

Słowa kluczowe: gronkowcowe złuszczające zapalenie skóry, noworodek

Summary

In ...... chce wiedziec wiecej ...Epidermolysis bullosa junctionalis u noworodka.Opis przypadkuEpidermolysis bullosa junctionalis in a newborn. Case study

Agnieszka Szafrańska, Dorota Paluszyńska, Monika Lachowska, Robert Śmigiel, Ilona Korczak, Cezary Kowalewski, Małgorzata Czyżewska

Streszczenie

Przedstawiono przypadek rzadkiej, wrodzonej choroby skóry – pęcherzowego oddzielania się naskórka (EB – epidermolysis bullosa), występującej z częstością 1:17 000–1:50 000 żywych urodzeń. U opisywanego pacjenta obserwowano uogólniony typ choroby, o ...... chce wiedziec wiecej ...Zespół nietrzymania barwnika u noworodka. Opis przypadkuIncontinentia pigmenti in a newborn. A case report

Monika Lachowska, Dorota Paluszyńska, D. Mikołajków, Agnieszka Szafrańska, Robert Śmigiel, Agnieszka Hałoń, Jolanta Węgłowska, Małgorzata Czyżewska

Streszczenie

Nietrzymanie barwnika jest rzadką genodermatozą, dziedziczoną w sposób dominujący z chromosomem X. Rozpoznanie często bywa opóźnione i postawione po wykluczeniu infekcyjnego tła charakterystycznych zmian skórnych. Ze względu na możliwość wystąpienia ...... chce wiedziec wiecej ...Duże znamię barwnikowe u donoszonego noworodka. Opis przypadkuThe large congenital melanocytic nevus of the full-term infant. A case report

Bożena Kociszewska-Najman, Beata Borek-Dzięcioł, Agnieszka Drozdowska-Szymaczak, Maria Boczar

Streszczenie

Opisano przypadek dużego wrodzonego znamienia barwnikowego u donoszonego noworodka. Dziecko urodzone o czasie w 40 Hbd, z C VI P III. W badaniu fizykalnym po porodzie stwierdzono na prawym pośladku oraz udzie olbrzymie znamię barwnikowe, owłosione, średnica zmiany około 15 cm. Wywiad ...... chce wiedziec wiecej ...Uogólniona grzybica (skóry, stawów, opon mózgowo-rdzeniowych i nerek) o etiologii Candida albicans u noworodka urodzonego przedwcześnie – leczenie i rokowanie. Opis przypadkuInvasive candidemia caused by Candida albicans in preterm newborn – treatment and outcome. Case report

Ewa Adamska, Krystyna Polak

Streszczenie

W artykule opisano przypadek noworodka urodzonego przedwcześnie w 25 tygodniu ciąży; w drugim tygodniu życia dziecka rozpoznano grzybicę uogólnioną o etiologii Candida albicans z zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych, układu moczowego, stawów i skóry. Stosowano skojarzone leczenie przeciwgrzybicze flukonazolem z amfoterycyną B i ...... chce wiedziec wiecej ...