www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2008


Mikrobiotyczna teoria rozwoju alergii – rola mikroflory jelitowej w aktywacji procesów przeciwalergicznychMicrobiota theory of allergy development – the role of intestinal microflora in activation of anti-allergic processes

Bożena Cukrowska

Streszczenie

W ostatnich dekadach stwierdza się wzrost występowania chorób alergicznych, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Mikrobiotyczna teoria rozwoju alergii zakłada, że nieprawidłową aktywację układu immunologicznego, prowadzącą do reakcji alergicznych, powodują zmiany w składzie mikroflory jelitowej związane z nadmiernym ...... chce wiedziec wiecej ...Neuroproteksycjne działanie erytropoetynyErythropoietin neuroprotecitve action

Monika Kamionowska, Marek Szczepański

Streszczenie

Aktywacja receptorów erytropoetyny (Epo) na komórkach hematopoetycznych wydłuża czas przeżycia, proliferację i różnicowanie komórek progenitorowych. Doniesienia ostatnich lat wykazują istotną rolę Epo jako czynnika neurotroficznego, neurogenicznego i neuroprotekcyjnego. Uważa się, że u podłoża tych procesów mogą leżeć właściwości Epo: działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, ...... chce wiedziec wiecej ...Hiperbilirubinermia okresu noworodkowego – problem stale aktualnyNeonatal hiperbilirubinemia - still actual problem

Maria Katarzyna Kornacka, Justyna Kłoczko

Streszczenie

Żółtaczka fizjologiczna okresu noworodkowego jest wyrazem adaptacji dziecka do życia pozamacicznego i występuje u 60–70% donoszonych noworodków. U około 50% dzieci karmionych piersią obserwowana jest nasilona żółtaczka, przedłużająca się nawet do 12 tygodnia życia. Rozpoznanie żółtaczki dla doświadczonego klinicysty nie stanowi problemu. Jednak dzięki ...... chce wiedziec wiecej ...Krążenie mózgowe noworodka w badaniach dopplerowskich: fizjologia, zaburzenia przepływów mózgowych, znaczenie w przewidywaniu przyszłego rozwojuCerebral circulation in newborns in doppler investigations: physiology, disturbances of cerebral blood flow, meaning for expectation of future neurodevelopment

Anna Perdzyńska

Streszczenie

Przedstawiono aktualne doniesienia na temat znaczenia i interpretacji wyników badań dopplerowskich naczyń mózgowych noworodka i ich znaczenie w określeniu grupy noworodków o zwiększonym ryzyku uszkodzenia mózgu. Przedstawiono anatomię tętnic mózgowych dostępnych badaniu dopplerowskiemu, ...... chce wiedziec wiecej ...Ultrasonografia dopplerowskaUltrasonografia dopplerowska

Ultrasonografia dopplerowska stanowi cenne uzupenienie przezciemiczkowych bada ultrasonograficznych. Jej zalet jest moliwo dostarczenia dynamicznych obrazów zjawiska przepywów krwi w sposób bezpieczny, nieinwazyjny i powtarzalny.

W technice tej wykorzystuje si zjawisko opisane przez austriackiego fizyka Christiana Dopplera. Fale dwikowe wysyane przez gowic odbijaj si od poruszajcych si w wietle naczynia krwinek, zmieniajc przy tym swoj czstotliwo, któr ...... chce wiedziec wiecej ...