www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2007


Zakażenia chlamydialne w okresie noworodkowymChlamydial infection in the neonatal period

Karolina Chojnacka, Jerzy Szczapa

Streszczenie

Zakażenia Chlamydia trachomatis są obecnie na świecie jedną z najczęstszych przyczyn chorób przenoszonych drogą płciową. U noworodków powodują zapalenie płuc rozwijające się najczęściej między 4 a 11 tygodniem życia. Charakterystyczny jest bezgorączkowy przebieg choroby, przyspieszony oddech oraz suchy, męczący kaszel. W obrazie rentgenowskim klatki piersiowej widoczne są nacieki ...... chce wiedziec wiecej ...Krótkie wędzidełko języka jedną z przyczyn trudności w karmieniu piersiąTongue tie as one of the causes of breastfeeding problems

Tomasz Sioda

Streszczenie

Znaczenie krótkiego wędzidełka języka jako jednej z przyczyn trudności w karmieniu piersią było tematem kontrowersyjnym w ostatnich dwustu latach. Autor przedstawia dawne poglądy w Polsce na ten temat, omawia anatomiczne i fizjologiczne aspekty ssania piersi przez noworodka, analizuje celowość i wskazania do wykonania frenotomii, a także podaje opis wykonania frenotomii w warunkach oddziału ...... chce wiedziec wiecej ...Zalecenia Zespołu Ekspertów dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowlątRecommendation of the Committee of Experts on prophylaxis of hemorrhages

of newborns and infant caused by vitamine K deficiency

Skład Zespołu Ekspertów: Doc dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii,

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii,

Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas. Konsultant Krajowy ds. Medycyny Rodzinnej,

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsoska-Królikowska, Prezes Polskiego Towarzystwa ...... chce wiedziec wiecej ...Stres oksydacyjny w przebiegu niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego noworodkówOxidative stress during anoxia of central nervous system in the newborn

Monika Kamianowska, Marek Szczepański

Streszczenie

Prawidłowe funkcjonowanie mózgu jest ściśle zależne od przepływu naczyniowego krwi. Prawidłowy przepływ krwi w naczyniach, zapewnia pokrycie zapotrzebowania na tlen oraz podstawowy substrat energetyczny, jakim jest glukoza. Zaburzenie przepływu mózgowego, bez względu na przyczynę sprawczą, w krótkim czasie może prowadzić do poważnych zaburzeń ...... chce wiedziec wiecej ...Ceprotin – ludzkie białko C – czy są wskazania do zastosowania w leczeniu sepsy u noworodków?Ceprotin – human protein C – are the indications for treatment of sepsis in neonates?

Ryszard Lauterbach, Dorota Pawlik

Streszczenie

W uogólnionym zakażeniu bakteryjnym istotnym zaburzeniem jest aktywacja kaskady krzepnięcia. Antytrombina III i białko C są najważniejszymi inhibitorami reakcji powstawania trombiny, a zatem wykazują działanie ograniczające powstawanie fibryny. Jak wiadomo, niedobór białka C prowadzi do zaburzeń hemostazy z wystąpieniem stanu ...... chce wiedziec wiecej ...Szczepienia obowiązkowe i zalecane 2007 – praktyczne wskazania dla lekarzy pediatrówThe obligatory and recommended vaccinations in 2007 – practical advises for paediatricians

Hanna Czajka

Streszczenie

Obowiązujący w roku 2007 w naszym kraju Program Szczepień Ochronnych (PSO) składa się nadal z dwóch części: szczepień obowiązkowych, finansowanych z budżetu Państwa oraz ze szczepień zalecanych, których koszty ponoszą pacjenci. Obowiązkiem lekarza pediatry jest poinformowanie rodziców dziecka o pełnym, możliwym do uzyskania zabezpieczeniu ich dziecka ...... chce wiedziec wiecej ...