www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2006


Nieinwazyjne metody monitorowania zaburzeń dostawy tlenu do tkanek u noworodków leczonychNon-invasive monitoring methods of oxygen supply to tissues in newborns treated in the Neonatal Intensive Care Unit

Klaudiusz Bober

Streszczenie

Monitorowanie funkcji życiowych noworodka leczonego w oddziale intensywnej terapii stanowi istotny element pozwalający nie tylko na wczesne wykrywanie stanów zagrożenia życia, ale również na ocenę efektów prowadzonego leczenia. Wprowadzenie w ostatnich latach do medycyny nowych technologii, w tym komputeryzacji, zaowocowało ...... chce wiedziec wiecej ...Synchroniczne przerywane dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych – nowa metoda nieinwazyjnego wspomagania wentylacji u noworodkówSynchronous intermittent positive airway pressure (SiPAP) – a new method of ventilatory support in the newborn

Tomasz Szczapa, Zenon Skalski, Jerzy Szczapa

Streszczenie

Przedstawiono nową metodę nieinwazyjnego wspomagania wentylacji – synchroniczne przerywane dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (SiPAP). Omówiono zasady działania oraz tryby wspomagania oddychania. Metoda ta jest zmodyfikowaną techniką CPAP pozwalającą na stymulowanie oddechu noworodka oraz ...... chce wiedziec wiecej ...Karmienie niemowlęcia zagrożonego alergiąFeeding the infant at risk of allergy

Janusz Książyk

Streszczenie

Skuteczną formą zapobiegania alergii jest wyeliminowanie pierwotnego kontaktu z alergenem. Karmienie piersią ma korzystny wpływ na ujawnienie się alergii. Hydrolizaty białkowe o znacznym i nieznacznym stopniu hydrolizy zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby alergicznej u niemowląt, które nie są karmione piersią. W pierwszych dniach po urodzeniu u noworodków niekarmionych piersią lub dokarmianych po ...... chce wiedziec wiecej ...„Nic nie ma większej mocy niż chwila narodzin” – opowieść o niezwykłych początkach życia„Nothing is more powerful than the moment of birth” – the history of unusual circumstances of life’s beginning

Magdalena Mazurak, Małgorzata Czyżewska, Elżbieta Gajewska

Streszczenie

„Nic nie ma większej mocy niż chwila narodzin” – napisał niemiecki poeta Friedrich Hölderlin w hymnie „Ren”. W tym utworze mówi o niezwykłym znaczeniu początku życia człowieka, o istotnym wpływie okoliczności jego narodzin, które często ...... chce wiedziec wiecej ...Pieluszkowe zapalenie skóryDiaper dermatitis

Karolina Chojnacka, Jerzy Szczapa

Streszczenie

Pieluszkowe zapalenie skóry jest jedną z najczęstszych chorób skóry u niemowląt. Przyczyną jest przerwanie bariery ochronnej naskórka przez długotrwały kontakt skóry z moczem i stolcem. W profilaktyce i leczeniu ważna jest prawidłowa higiena, częsta zmiana pieluch i stosowanie preparatów ochronnych. Pieluszkowe zapalenie skóry należy odróżniać od innych chorób tej okolicy.

Słowa kluczowe: pieluszkowe ...... chce wiedziec wiecej ...Niedobór alfa1-antytrypsyny jako przyczyna cholestazy w okresie noworodkowymAlpha-1 antitrypsin deficiency as the cause of newborns’ cholestasis

Anna Dobrzańska, Elżbieta Malinowska, Julita Latka-Grot

Streszczenie

Niedobór alfa1-antytrypsyny jest jednym z najczęstszych wrodzonych defektów metabolicznych, który może powodować choroby płuc i wątroby. Alfa1-antytrypsyna jest enzymem produkowanym przez wątrobę, obecnym w takich płynach ustrojowych, jak: ślina, treść dwunastnicy, wydzielina produkowana przez błonę śluzową płuc i nosa oraz w ...... chce wiedziec wiecej ...Hałas w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej jako czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu oraz zaburzeń homeostazy noworodkaNoise in Neonatal Intensive Care Unit as a risk factor of hearing damage and homeostasis disturbances in neonates

Monika Kamianowska, Marek Szczepański, Jolanta Janowicz

Streszczenie

Hałas jako jeden z czynników środowiskowych, wywołując reakcję stresową, w sposób istotny zaburza homeostazę noworodka, może też być przyczyną uszkodzenia narządu słuchu. W pracy omówiono wybrane aspekty ontogenetyczne narządu słuchu, przeanalizowano wpływ hałasu na rozwój płodu oraz ...... chce wiedziec wiecej ...Permisywna hiperkapnia u przedwcześnie urodzonych noworodków – korzystna czy nie?Permissive hypercapnia in premature newborn – good or bad?

Marzena Kostuch

Streszczenie

Permisywna (dozwolona) hiperkapnia jest stosowaną w ostatnich latach strategią postępowania w terapii oddechowej noworodków, ograniczającą uszkodzenie tkanki płucnej przez baro/volutramę. Polega ona na tolerowaniu relatywnie wyższych poziomów PaCO2 (45–60 mmHg), pod warunkiem utrzymania pH krwi tętniczej powyżej ustalonych wartości. Teoretyczną korzyścią wynikającą z ...... chce wiedziec wiecej ...Dysplazja oskrzelowo-płucna. Współczesne poglądy na etiopatogenezę, zapobieganie i leczenieBronchopulmonary dysplasia. Current opinions on etiopathogenesis prevention and treatment

Małgorzata Czyżewska, Dorota Paluszyńska, Ewa Terpińska, Magdalena Mazurak

Streszczenie

Poprawa wskaźników przeżywalności w grupie najmniej dojrzałych noworodków wiąże się z coraz częstszym występowaniem takiego powikłania, jak dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD). Schorzenie stanowi nadal poważny problem terapeutyczny w neonatologii. W pracy przedstawiono przegląd aktualnych poglądów ...... chce wiedziec wiecej ...Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe w żywieniu niemowlątLong chain polyunsaturated fatty acids in the nutrition of infants

Jerzy Szczapa, Irena Wojsyk-Banaszak

Streszczenie

Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA) stanowią szczególną grupę związków, które wpływają na funkcje wielu narządów i układów oraz uczestniczą w przemianach metabolicznych. Ich istotne znaczenie biologiczne uwidacznia się w zakresie regulacji czynności ośrodkowego układu nerwowego poprzez specyficzną modulację kinetyki systemu ...... chce wiedziec wiecej ...