www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2013


Stanowisko grupy ekspertów w sprawie zakażeń grzybiczych u noworodków i niemowlątRecommendations on fungal infections in newborns and infants – statement of experts

Zespół rekomendacyjny w składzie:

Dr hab. med. Katarzyna Derwich – Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, Poznań

Prof. dr hab. Ewa Helwich – Konsultant Krajowy do spraw Neonatologii, Warszawa

Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach – Kierownik Kliniki Neonatologii Collegium Medicum UJ, Kraków

Dr med. Jadwiga ...... chce wiedziec wiecej ...Monitorowanie równowagi gazowej u noworodka.Część I: Monitorowanie równowagi tlenowej

Monitoring the gas balance in neonates. Part I: Monitoring oxygen

Krzysztof Stempniewicz1

Streszczenie

Terapia tlenem stanowi istotną część leczenia chorych noworodków i wcześniaków. Prawidłowe dawkowanie tego leku jest trudne, a następstwa niewłaściwie dobranej dawki mogą być bardzo poważne. Dlatego też jest konieczna uważna obserwacja pacjenta celem szybkiego wykrycia hipoksji ...... chce wiedziec wiecej ...Monitorowanie równowagi gazowej u noworodka.Część II: Monitorowanie wymiany dwutlenku węgla

Monitoring the gas balance in neonates. Part II: Monitoring carbon dioxide

Krzysztof Stempniewicz1

Streszczenie

Ocena wydolności oddechowej i ewentualne wspomaganie oddechu to istotna część leczenia chorych noworodków i wcześniaków. Ważne jest stwierdzenie konieczności zastosowania wsparcia oddechowego, odpowiednie regulowanie parametrów wentylacji, a także określenie momentu ...... chce wiedziec wiecej ...Noworodek donoszony, urodzony za pomocą cięcia cesarskiegoTerm infant born by a cesarean section

Anna Szczygieł1, Agata Pająk1, Dorota Musiał-Morsztyn1, Alina Banasiewicz1,

Barbara Królak-Olejnik1

Streszczenie

Historia cięcia cesarskiego sięga czasów starożytnych, lecz wówczas było ono wykonywane wyjątkowo rzadko, jedynie w celu ratowania życia dziecka. Obecnie cięcie cesarskie jest najczęściej przeprowadzanym zabiegiem operacyjnym w położnictwie, a w ostatniej dekadzie obserwuje ...... chce wiedziec wiecej ...