www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2004


Analiza wrodzonych wad serca u noworodków w materiale Kliniki Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu w latach 2001–2003Analiza wrodzonych wad serca u noworodków w materiale Kliniki Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu w latach 2001–2003

Analysis of congenital heart defects in newborns from Department of Perinatology and Gynecology in Zabrze in years 2001–2003

Barbara Królak-Olejnik, Anna Oslislo, Jarosław Rycaj, Wojciech Kaźmierczak

Streszczenie

Wady rozwojowe noworodków stanowią istotny problem współczesnej perinatologii i neonatologii. Celem pracy jest ocena wad serca u noworodków ...... chce wiedziec wiecej ...Zaburzenia rytmu serca u noworodków – analiza wybranych czynników matczynych i okołoporodowychZaburzenia rytmu serca u noworodków – analiza wybranych czynników matczynych i okołoporodowych

Cardiac arrhythmias in newborns – the analysis of some maternal and perinatal factors

Małgorzata Pokrzywnicka1, Ewa Welfel1, Paweł Krajewski1, Maria Szwajcowska1,

Katarzyna Niewiadomska-Jarosik2, Maria Kwiatkowska1, Jerzy Stańczyk2

Streszczenie

Celem pracy była analiza możliwych przyczynowych czynników zaburzeń rytmu serca u noworodków. Miejsce: Oddział Neonatologii ...... chce wiedziec wiecej ...Doświadczenia własne Oddziału Neonatologicznego o I stopniu referencyjności w diagnostyce i leczeniu noworodków z problemami kardiologicznymiDoświadczenia własne Oddziału Neonatologicznego o I stopniu referencyjności w diagnostyce i leczeniu noworodków z problemami kardiologicznymi

The own experiences of Neonatal Squad of first degree of referentiality in diagnosis

and treatment the newborns with cardiological problems

Lesław Szydłowski, Maciej Wójtowicz, Jacek Pająk, Aleksandra Morka, Irena Siuta-Wójtowicz

Streszczenie

W pracy przedstawiono doświadczenia typowego oddziału neonatologicznego o I stopniu referencyjności w ...... chce wiedziec wiecej ...