www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2012


Co neonatolog powinien wiedzieć na temat fenyloketonurii?What should neonatologist know about phenylketonuria?

Jolanta Wróblewska, Kalina Plutowska-Hoffmann, Iwona Maruniak-Chudek

Streszczenie:

Fenyloketonuria (PKU) jest wrodzonym, rzadkim błędem metabolizmu fenyloalaniny spowodowanym obniżoną aktywnością hydroksylazy fenyloalaninowej (PAH) w wątrobie. Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny i w polskiej populacji występuje z częstością około 1:7000–1:8000 urodzeń (60 ...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na dobrostan noworodka – przegląd literaturyThe influence of epidural anesthesia on neonatal well – being – literature review

Piotr Surmiak, Małgorzata Baumert, Zofia Walencka, Kinga Sypniewska

Streszczenie

Ból porodowy towarzyszy kobiecie od zarania dziejów, z tego powodu od wieków poszukuje się idealnej formy analgezji, która nie miałaby wpływu na matkę i noworodka. Z uwagi na skuteczność metody epiduralnego podania leków miejscowo znieczulających wraz z ...... chce wiedziec wiecej ...Probiotyki i prebiotyki w gastroenterologii dziecięcejProbiotics and prebiotics in pediatric gastroenterology  

Józef Ryżko

Streszczenie

Jednym z elementów odgrywających istotną rolę w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit jest mikroflora jelitowa. W pracy omówiono wyniki badań wskazujących, że racjonalne stosowanie probiotyków i prebiotyków może stanowić pomoc w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i pouchitis, a także w eradykacji Helicobacter pylori. ...... chce wiedziec wiecej ...Dostępność naturalnego pokarmu na oddziałach noworodkowych polskich szpitaliAvailability of human milk in Polish neoantal units

Maria K. Kornacka1, Urszula Bernatowska-Łojko2

Streszczenie

Mleko ludzkie stanowi optymalne pożywienie tak dla noworodków donoszonych, jak i przedwcześnie urodzonych. Dlatego też jest konieczne wprowadzenie procedur zwiększających dostępność mleka kobiecego na oddziałach intensywnej terapii noworodków. Dostępność pokarmu kobiecego zależy nie tylko do czynników matczynych, ale ...... chce wiedziec wiecej ...Praktyczne aspekty terapii wziewnym tlenkiem azotu, stosowanej u noworodkówA practical approach to inhaled nitric oxide therapy in neonates

Janusz Świetliński1

Streszczenie

Aktualne rekomendacje dotyczące zasad terapii wziewnym tlenkiem azotu (iNO) dają mocne podstawy do stosowania tej formy terapii w leczeniu ciężkich postaci niewydolności oddechowej u donoszonych noworodków oraz „późnych wcześniaków”. Jak do tej pory nie opublikowano w piśmiennictwie przekonywujących dowodów potwierdzających ...... chce wiedziec wiecej ...Zalecenia Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczące tlenoterapii w okresie noworodkowymExpert opinion of Polish Neonatal Society regarding oxygen therapy in the newborn period

Jerzy Szczapa1, Klaudiusz Bober2, Ewa Helwich3, Katarzyna Kornacka4, Ryszard Lauterbach5, Andrzej Piotrowski6, Marta Szymankiewicz-Bręborowicz7, Janusz Świetliński8, Alicja Wa...... chce wiedziec wiecej ...Praktyczne aspekty suplementacji witaminą DPractical approach to vitamin D supplementation

Justyna Czech-Kowalska1, Anna Dobrzańska1

Streszczenie

Prawidłowy stan zaopatrzenia ustroju w witaminę D odgrywa istotną rolę nie tylko w regulacji gospodarki Ca-P, ale także w funkcjonowaniu bardzo wielu komórek, tkanek i narządów. Niepokojące są doniesienia wskazujące na odległe konsekwencje niedoboru witaminy D z wczesnych etapów rozwoju osobniczego (okres prenatalny, niemowlęcy) – ...... chce wiedziec wiecej ...