www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2011


Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz niemowląt i dzieci do lat trzechPosition paper of the expert group on DHA and other omega-3 fatty acid supplementation in pregnant and lactating women, infants and children up to 3 years of age

prof. Krzysztof Czajkowski Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, Warszawa, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pediatrii

prof. Jadwiga Charzewska Kierownik Zakładu Epidemiologii i Norm Żywienia I...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenia grzybicze u noworodków – patogeneza, objawy kliniczne (część I)Fungal infections in neonates – pathogenesis and clinical symptoms (part I)

Maria Wilińska1

Streszczenie

Zakażenia grzybicze są na całym świecie dużym problemem intensywnej terapii noworodków, cechują się bowiem coraz większą zapadalnością oraz śmiertelnością, przedłużają również pobyt w szpitalu. Gatunki Candida stanowią normalną komensalną florę u niemowląt z prawidłową odpornością. Deficyt odporności i kolonizacja Candida przed ustaleniem fizjologicznego składu ...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenia grzybicze u noworodków – diagnostyka, leczenie, prewencja (część II)Fungal infections in neonates. Diagnostics, treatment, prevention (part II)

Maria Wilińska1

Streszczenie

Wczesne rozpoznanie inwazyjnego zakażenia grzybiczego jest bardzo ważne, ponieważ zakażenie nieleczone, zwłaszcza u noworodków najbardziej niedojrzałych, znacznie pogarsza przeżywalność. Mimo leczenia amfoterycyną B inwazyjna grzybica u noworodka czasami ma charakter przetrwały lub nawracający. Coraz częściej jest stwierdzane zakażenie Candida non-albicans, oporne na ...... chce wiedziec wiecej ...Bevacizumab – nowe możliwości leczenia retinopatii wcześniakówBevacizumab – new opportunities in treatment of retinopathy of prematurity

Justyna Szczapa, Anna Gotz-Więckowska

Streszczenie

Przedstawiono nowe możliwości leczenia retinopatii wcześniaków przeciwciałami skierowanymi przeciwko endotelialnemu czynnikowi wzrostu naczyń (VEGF). Czynnik ten nie tylko wpływa na prawidłowe unaczynienie siatkówki oka, ale również wyzwala nasiloną angiogenezę oraz reguluje przepuszczalność naczyń w retinopatii proliferacyjnej. Stwierdzono, że ...... chce wiedziec wiecej ...Suplementacja witaminami D i K w okresie noworodkowym i niemowlęcymNewborn and infant supplementation with vitamin D and K

Piotr Dziechciarz, Andrea Horvath-Stolarczyk

Streszczenie

Artykuł omawia funkcję, objawy niedoboru oraz rekomendacje dotyczące suplementacji witaminami K i D, stosowanej u noworodków i niemowląt.

Słowa kluczowe: witamina K, witamina D, dzieci

Summary

The article describes the role, signs and symptoms of deficiency and recommendations for supplementation with vitamin D and K in newborns and infants. ...... chce wiedziec wiecej ...Opieka i wsparcie dla matek karmiących piersiąSupport care for breastfeeding mothers

Maria Katarzyna Kornacka

Streszczenie

Dla osiągnięcia sukcesu, jakim jest długotrwałe karmienie piersią, podstawowe znaczenie ma edukacja matek. Kobiety muszą znać niezwykłe zalety własnego mleka. Informacje na ten temat powinny uzyskać już podczas pierwszej wizyty u lekarza położnika lub położnej, natychmiast po rozpoznaniu ciąży lub w szkole rodzenia. Jednak taka wiedza powinna być im przekazana znacznie wcześniej – w domu ...... chce wiedziec wiecej ...Bisfenol A – zagrożenie w butelkach dla dzieciBisphenol A – the threat in baby bottles

Emilia Gospodarska

Streszczenie

Bisfenol A, znany jako BPA, jest związkiem chemicznym, który od wielu lat jest wykorzystywany do otrzymywania poliwęglanu stosowanego powszechnie do produkcji przedmiotów codziennego użytku, m.in. butelek dla dzieci i opakowań do przechowywania żywności. Wyniki wielu badań potwierdziły, że BPA jest uwalniany z tworzywa, w którego skład wchodzi, do zawartego w nim produktu, szczególnie jeśli ...... chce wiedziec wiecej ...