www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2010


Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie szczepienia dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z małą urodzeniową masą ciałaProf. dr hab. med. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

Prof. dr hab. med. Alicja Chybicka – prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dr med. Paweł Grzesiowski – Narodowy Instytut Zdrowia

Prof. dr hab. med. Ewa Helwich – Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii

Dr hab. med. Teresa Jackowska – kierownik Kliniki Pediatrii CMKP w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Prof. dr ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie szczepionek skojarzonych w polskim Programie Szczepień OchronnychThe use of combination vaccines in Polish Immunization Program

Agnieszka Matkowska-Kocjan, Leszek Szenborn

Streszczenie

W ostatnich latach szczepionki wysokoskojarzone uodparniające jednocześnie przeciw kilku chorobom są coraz częściej wykorzystywane w realizacji szczepień ochronnych u niemowląt i dzieci. Niniejszy artykuł stanowi przegląd informacji na temat zarejestrowanych w Polsce preparatów skojarzonych ze szczególnym uwzględnieniem szczepionek pięcio- i ...... chce wiedziec wiecej ...Karłowatość krótkokończynowa – objawy, diagnostyka, postępowanie, prezentacja przypadków klinicznychSkeletal dysplasias – symptomes, diagnostics, treatment, case study

Katarzyna Hrnčiar, Piotr Kruczek, Mateusz Jagła

Streszczenie

Dysplazje kostne to liczna, niejednorodna grupa wad wrodzonych. Ich wspólną cechą jest nieprawidłowy rozwój oraz wzrost tkanki kostnej i chrzęstnej. Choroby te objawiają się niskim wzrostem, skróceniem kończyn oraz możliwymi dodatkowymi zaburzeniami w innych układach. Proces diagnostyczny utrudniają: różnorodny obraz kliniczny, istnienie ...... chce wiedziec wiecej ...Mikromacierze DNA nowym narzędziem diagnostycznym w pediatriiDNA microarrays as a new diagnostic tool in pediatrics

Anna Madetko-Talowska, Mirosław Bik-Multanowski, Przemko Kwinta, Jacek J. Pietrzyk1,

Streszczenie

Jedną z najnowszych technik stosowanych w badaniach genomiki są mikromacierze. Zastosowanie mikromacierzy DNA dało naukowcom oraz klinicystom nową możliwość analizy nie tylko pojedynczego genu, ale nawet 20 tysięcy ludzkich genów podczas pojedynczego eksperymentu. Nowoczesna technologia procesu wytwarzania chipów ...... chce wiedziec wiecej ...Płód jako pacjent – wewnątrzmaciczne operacje przepuklin oponowo-rdzeniowych w PolsceFetus as a patient – intrauterine therapy of the myelomeningocele in Poland

Gabriela Ziomek, Helena Sławska, Anita Olejek, Jacek Zamłyński, Janusz Bohosiewicz

Streszczenie

W Polsce na 1000 żywych urodzeń przypada 2–3 dzieci z wadami układu nerwowego, a śmiertelność wskutek tych wad wynosi około 0,89 na 1000 żywych urodzeń. Postęp w dziedzinie diagnostyki prenatalnej stworzył nowe możliwości leczenia wad rozwojowych, polegające na przeprowadzaniu zabiegów ...... chce wiedziec wiecej ...Zasadność zabiegów wewnątrzmacicznych w ocenie neonatologaFetal surgery – neonatologist’s perspective

Katarzyna Dąbrowska, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Próby wewnątrzmacicznej korekcji wad wrodzonych wciąż wzbudzają emocje zarówno wśród rodziców, jak i lekarzy. Wydaje się, że w niektórych sytuacjach oczekiwania rodziców dzieci poddanych takim zabiegom przekraczają realne możliwości dzisiejszej medycyny.

Cel: Celem pracy była ocena, z punktu widzenia neonatologa, czy w oparciu o dostępne na dzień ...... chce wiedziec wiecej ...Spektroskopia w bliskiej podczerwieni w monitorowaniu hemodynamiki i utlenowania u noworodkówNear infrared spectroscopy for monitoring of hemodynamics and oxygenation in the newborn

Jerzy Szczapa, Łukasz Karpiński, Tomasz Szczapa

Streszczenie

Przedstawiono metodę monitorowania utlenowania tkankowego z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS). Omówiono zasady pomiaru, wskazania oraz możliwości stosowania NIRS. Powyższa metoda umożliwia ocenę lokalnego wysycenia tkanek tlenem oraz współczynnika ekstrakcji tlenem (FTOE) wskazującego na tkankowe ...... chce wiedziec wiecej ...Poradnictwo genetyczne – profilaktyka chorób dziedzicznych i wadGenetic conunselling – prophylaxis of hereditary disease and congenital defects

Katarzyna Plagens-Rotman, Grażyna Bączyk

Streszczenie

Wady wrodzone są poważnym problemem medycyny prenatalnej, stanowiąc również istotny problem społeczny. Na przełomie ostatnich lat obserwuje się wzrost zainteresowania noworodkami oraz niemowlętami urodzonymi z wadami wrodzonymi, co jest związane z postępem diagnostyki prenatalnej. Stosowanie różnorodnych metod, a zwłaszcza diagnostyki ...... chce wiedziec wiecej ...Czy mleko kobiece jest przyjazne dla wcześniaka?Is human’s for premature newborn – friendly?

Maria Katarzyna Kornacka, Aleksandra Wesołowska

Streszczenie

Mleko matki jest optymalnym pożywieniem dla każdego dziecka – zdrowego i chorego. Żywienie naturalne od pierwszych chwil życia ma istotne znaczenie dla dzieci przedwcześnie urodzonych i chorych noworodków. Mleko kobiece jest tkanką o wyjątkowych właściwościach biologicznych; szczególnie wartościowa jest siara, która odgrywa główną rolę w ...... chce wiedziec wiecej ...