www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2010


Fizjologiczne uwarunkowania pielęgnacji skóry u noworodka i niemowlęciaPhysiological background for the newborn and infant skin care

Jerzy Szczapa, Agnieszka Machnio, Tomasz Szczapa

Streszczenie

Skóra noworodka i małego dziecka jest anatomicznie i czynnościowo niedojrzała. Poznanie złożonych zależności związanych z budową, rozwojem i funkcjami skóry stanowi powstanie właściwej odnowy i pielęgnacji skóry małego dziecka.

Słowa kluczowe: noworodek, niemowlę, fizjologia skóry, pielęgnacja skóry.

Summary

Skin of the newborn and ...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenia rotawirusowe u dzieci – przegląd aktualnych zaleceń dotyczących szczepień ochronnychRotavirus infections in children – review of the updated vaccination guidelines

Ewa Toporowska-Kowalska1

Streszczenie

Rotawirusy (RV) stanowią czynnik etiologiczny ponad 40% biegunek wymagających hospitalizacji u dzieci do piątego roku życia, natomiast największe ryzyko wystąpienia infekcji o ciężkim nasileniu dotyczy dzieci w wieku poniżej dwóch lat. Infekcje RV są wywoływane przede wszystkim przez serotypy G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] i G9P[8], mają charakter ...... chce wiedziec wiecej ...Meropenem w leczeniu sepsy u noworodkówMeropenem in the treatment of sepsis in neonates

Ryszard Lauterbach

Streszczenie

Autor na podstawie dostępnego piśmiennictwa medycznego oraz własnych klinicznych doświadczeń przedstawia schemat leczenia sepsy u noworodków, ze szczególnym uwzględnieniem antybiotykoterapii. W tej grupie leków główną uwagę poświęca stosowaniu meropenemu. Sugestie dotyczą zarówno wskazań dotyczących użycia tego antybiotyku w terapii empirycznej, jak i modyfikacji sposobu stosowania, z ...... chce wiedziec wiecej ...Regulamin ogłaszania pracZakres

W półroczniku „Postępy Neonatologii” publikowa­ne są prace naukowe z zakresu neonatologii i dyscyplin pokrewnych oraz problemów interdyscyplinarnych. Prace mogą mieć charakter:

– prac klinicznych i doświadczalnych,

– prac poglądowych,

– prac kazuistycznych,

– krótkich doniesień,

– listów do redakcji,

– sprawozdań ze zjazdów naukowych,

– komunikatów.

Nadsyłane prace powinny mieć charakter orygi­nalny. Wymagane jest ...... chce wiedziec wiecej ...