www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2009


Czy sercowy izoenzym troponiny I może być wczesnym wykładnikiem niedotlenienia mięśnia sercowego u noworodków?Does the cardiac troponin I can be used as an early marker of hypoxic heart injury in newborn?

Ewa Rokicka-Bulandra, Małgorzata Baumert, Małgorzata Pacula

Streszczenie

Mimo znacznego postępu perinatologii niedotlenienie okołoporodowe jest wciąż aktualnym problemem. W jego przebiegu może dojść do uszkodzenia wielu narządów, w tym w 25% serca. W pracy przeanalizowano aktualne piśmiennictwo dotyczące możliwości wykorzystania sercowego izoenzymu troponiny I w biochemicznej ...... chce wiedziec wiecej ...Choroba metaboliczna kości wcześniaków. Część I – podstawowe terminy i definicjeMetabolic bone disease of prematurity. Part I – basic definitions and terminology

Zenon Piotr Halaba, Barbara Królak-Olejnik, Joanna Stępień

Streszczenie

Dzieci urodzone przedwcześnie obarczone są znacznym ryzykiem rozwoju zaburzeń szkieletu określanych w literaturze neonatologicznej jako: choroba metaboliczna kości wcześniaków, osteopenia czy krzywica wcześniaków. Terminy te dotyczą zaburzeń związanych z nieprawidłową mineralizacją szkieletu, który to proces obejmuje ...... chce wiedziec wiecej ...Choroba metaboliczna kości wcześniaków. Część II – metody diagnostyczneMetabolic bone disease of prematurity.Part II – diagnostics’ methods

Zenon Piotr Halaba1, Barbara Królak–Olejnik2, Joanna Stępień1

Streszczenie

Istnieje wiele metod oceny zaburzeń metabolicznych szkieletu u dzieci urodzonych przedwcześnie, nie ma jednak wypracowanego jednolitego stanowiska, które byłoby optymalne. Badanie radiologiczne uwidacznia zmiany, gdy ubytek minerału w kości sięga 30–40%, mimo tego pozostaje ono istotnym narzędziem w ...... chce wiedziec wiecej ...Choroba metaboliczna kości wcześniaków. Część III – zapobieganie i leczenieMetabolic bone disease of prematurity. Part III – prevention and treatment

Zenon Piotr Halaba, Barbara Królak-Olejnik, Joanna Stępień

Streszczenie

Profilaktyka i leczenie choroby metabolicznej kości opiera się na dostarczeniu właściwej ilości białka, energii i minerałów oraz na zapewnieniu odpowiedniej stymulacji mechanicznej szkieletu. Celem tych działań jest uzyskanie optymalnej wytrzymałość szkieletu. Profilaktykę należy rozpoczynać jak najwcześniej.

Słowa ...... chce wiedziec wiecej ...Postępowanie przeciwbólowe w procedurach neonalogicznych – przegląd piśmiennictwaPain treatment in neonatology – review

Barbara Królak-Olejnik, Zenon Piotr Halaba

Streszczenie

Badania prowadzone w ostatnich latach potwierdzają, że noworodek, szczególnie urodzony przedwcześnie, jest bardziej wrażliwy na stymulację nocyceptywną niż dzieci starsze. Publikacja ta, oparta na aktualnych badaniach, ma pomóc klinicystom w wyborze najbardziej efektywnego i bezpiecznego działania. Właściwa prewencja i postępowanie przeciwbólowe powinny stanowić standard ...... chce wiedziec wiecej ...Antybiotykoterapia w okresie noworodkowym – podstawowe wskazania i dobór lekówAntibiotic therapy in neonatal age - basic indications and choice of drugs

Andrzej Piotrowski, Magdalena Mazerant

Streszczenie

Stosowanie antybiotyków jest od dawna skuteczną bronią w walce z zakażeniami u noworodków. Jednak coraz bardziej oporne szczepy bakteryjne zmuszają do poszukiwania nowych leków i ich kombinacji. Konieczna jest terapia, która nie tylko umożliwia eradykację patogenów, ale także nie doprowadza do powstawania szczepów opornych. Należy znać główne ...... chce wiedziec wiecej ...Tlenoterapia u noworodków i dzieciOxygen therapy in neonates and children

Iwona Maroszyńska, Krzysztof Zięba

Streszczenie

Tlenoterapia to metoda leczenia polegająca na wzbogacaniu mieszaniny oddechowej tlenem. Jest ona integralną częścią wentylacji sztucznej. Mimo powszechnego stosowania tlenu w różnych stanach chorobowych u pacjentów w każdym wieku nasza wiedza na temat rzeczywistych potrzeb w zakresie tlenoterapii, bezpiecznego zakresu saturacji, a nawet bezpiecznych prężności tlenu w krwi czy też metody ...... chce wiedziec wiecej ...Strategia stosowania wentylacji oscylacyjnej wysokimi częstotliwościami u noworodkówHigh frequency oscillatory ventilation strategy in the newborn

Jerzy Szczapa, Zenon Skalski, Tomasz Szczapa

Streszczenie

Wentylacja oscylacyjna wysokimi częstotliwościami (HFOV) jest skuteczną i oszczędzającą płuca metodą leczenia niewydolności oddechowej u noworodków. Z powyższych względów może być stosowana z wyboru, jeśli nieinwazyjne wspomaganie oddychania jest nieskuteczne. Omówiono parametry wentylacji oraz szczegółowo przedstawiono wskazania i przeciwwskazania HFOV ...... chce wiedziec wiecej ...Zasady stosowania linii centralnych zakładanych drogą wkłucia obwodowegoGuidelines for the use of peripherally inserted central venous catheters

Anna Jaworska, Jerzy Szczapa, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Linie centralne zakładane drogą wkłucia obwodowego stały się istotnym elementem opieki neonatologicznej. Korzyści, jakie wynikają z ich stosowania, obejmują zapewnienie długotrwałego dostępu żylnego, możliwość żywienia parenteralnego oraz zmniejszenie narażenia noworodków na stres. Jednak procedura ta, jak każdy zabieg, wiąże się z szeregiem ...... chce wiedziec wiecej ...Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D – 2009Polish Recommendations for Prophylaxis of Vitamin D Deficiency – 2009

Zalecenia opracowane przez zespół ekspertów w składzie:

• prof. Jadwiga Charzewska – kierownik Zakładu Epidemiologii i Norm Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia

• prof. Danuta Chlebna-Sokół – przewodnicząca Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy

• prof. Alicja Chybicka – prezes Polskiego Towarzystwa ...... chce wiedziec wiecej ...Regulamin ogłaszania pracZakres

W półroczniku „Postępy Neonatologii” publikowa­ne są prace naukowe z zakresu neonatologii i dyscyplin pokrewnych oraz problemów interdyscyplinarnych. Prace mogą mieć charakter:

– prac klinicznych i doświadczalnych,

– prac poglądowych,

– prac kazuistycznych,

– krótkich doniesień,

– listów do redakcji,

– sprawozdań ze zjazdów naukowych,

– komunikatów.

Nadsyłane prace powinny mieć charakter orygi­nalny. Wymagane jest ...... chce wiedziec wiecej ...