www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2008


Pozew cywilny z roszczeniem z tytułu zakażenia u noworodka – co szpitale robią, a co powinny robićPecuniary claim owing to neonatal infection – what hospitals do and what should do

Artur Drzewiecki

Streszczenie

Z roku na rok rośnie w Polsce liczba pozwów związanych z zakażeniami szpitalnymi, a zasądzane odszkodowania i zadośćuczynienia są coraz wyższe, dlatego też konieczne jest zwrócenie uwagi na prawidłowe postępowanie szpitali w trakcie procesów. Niestety, pozwane szpitale często popełniają błędy, które mogą doprowadzić do przegrania sprawy i obciążenia ich sporymi ...... chce wiedziec wiecej ...Koszty zakażeń szpitalnych na oddziałach noworodkowychCosts of nosocomial infections in wards treating new-born children

Anna Różańska, Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach, Piotr B. Heczko

Streszczenie

Celem pracy jest określenie kosztów związanych z leczeniem zakażeń szpitalnych w polskich oddziałach noworodkowych w oparciu o dostępne dane epidemiologiczne, dotyczące w szczególności przedłużenia pobytu w szpitalu w związku z wystąpieniem zakażenia szpitalnego. Wykorzystane dane epidemiologiczne pochodzą z programów ...... chce wiedziec wiecej ...Rola pokarmu kobiecego w profilaktyce i leczeniuThe role of human milk in prophylaxis and treatment

Urszula Bernatowicz-Łojko

Streszczenie

Mleko matki, zgodnie z aktualną wiedzą, jest najlepszym pożywieniem dla niemowlęcia i małego dziecka. Ostatnio zwraca się dużą uwagę na immunologiczne aspekty jego działania. Szczególnie korzystne jest podawanie pokarmu kobiecego wcześniakom, ze względu na jego działanie profilaktyczne, m.in. w NEC, ROP, BPD, i na poprawę neurorozwoju. Mleko ludzkie znajduje też zastosowanie w leczeniu ...... chce wiedziec wiecej ...Zapalenie pieluszkowe skóryZapalenie pieluszkowe skóry

Diaper dermatitis

Izabela Żelazny, Michał Sobjanek1, Roman Nowicki

Streszczenie

Zapalenie pieluszkowe skóry jest najczęstszym problemem dermatologicznym spotykanym u niemowląt. Najważniejsze czynniki etiologiczne rozwoju choroby to wilgoć, tarcie, mocz, kał i czasem mikroorganizmy. Leczenie pieluszkowego zapalenia skóry polega na prawidłowej pielęgnacji, stosowaniu pieluch jednorazowych, częstej zmianie pieluch, a także na stosowaniu kremów barierowych, ...... chce wiedziec wiecej ...Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami w oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej Nosocomial Infection in Neonatal Intensive Care UnitsNadzór epidemiologiczny nad zakażeniami w oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej

Nosocomial Infection in Neonatal Intensive Care Units

Jadwiga Wójkowska-Mach, Ryszard Lauterbach, Dorota Pawlik, Ewa Helwich, Piotr B. Heczko

Streszczenie

Noworodki leczone w neonatologicznych oddziałach intensywnej terapii (NeoOIT), szczególnie dzieci z bardzo niską masą urodzeniową, narażone są na wysokie ryzyko wystąpienia zakażenia. Wynika to zarówno z niedojrzałości układu ...... chce wiedziec wiecej ...Opracowanie ogniska epidemicznego Klebsiella ESBL w oddziale noworodkowym – propozycja zaleceńOpracowanie ogniska epidemicznego Klebsiella ESBL w oddziale noworodkowym – propozycja zaleceń

Procedures in the case of Klebsiella ESBL nosocomial infection among neonates in neonatal unit – preliminary recommendation

Maria Wilińska, Barbara Pietrzak

Streszczenie

Ryzyko infekcji szpitalnych u noworodków, zwaszcza przebywajcych w oddziaach intensywnej terapii noworodka, jest bardzo wysokie. Przyczyn jest niedojrzao systemu immunologicznego oraz stosowane inwazyjne metody ...... chce wiedziec wiecej ...Kaspofungina w leczeniu uogólnionej infekcjiKaspofungina w leczeniu uogólnionej infekcji grzybiczej u przedwcześnie urodzonego noworodka

Caspofungin for the treatment of invasive fungal infection in a premature infant

Anna Tarasiuk1, Urszula Jędrasiak1, Katarzyna Kowalska, Aleksandra Paź, Katarzyna Pawlik

Streszczenie

Zakażenia grzybicze odpowiadają za wzrost zachorowalności i śmiertelności przedwcześnie urodzonych noworodków. Oporność na powszechnie stosowane leki przeciwgrzybiczne często komplikuje proces leczenia. W pracy ...... chce wiedziec wiecej ...Skuteczność i bezpieczeństwo stosowaniaSkuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Lactobacillus reuteri ATCC 55730 – przegląd badań z randomizacją

Efficacy and safety of Lactobacillus reuteri ATCC 55730 – review of randomized controlled trials

Hanna Szajewska

Streszczenie

Wprowadzenie: Tylko nieliczne korzyci, jakie mog przynie zdrowiu czowieka probiotyki, zostay ocenione na podstawie prawidowo przeprowadzonych bada klinicznych. Celem niniejszego artykuu byo podsumowanie danych z bada z randomizacj, dotyczcych ...... chce wiedziec wiecej ...Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w zapobieganiu alergiiProbiotyki, prebiotyki i synbiotyki w zapobieganiu alergii

Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics for Allergy Prevention

Hanna Szajewska

Streszczenie

W artykule podsumowano wyniki badań z randomizacją oceniających skuteczność kliniczną probiotyków, prebiotyków i synbiotyków w zapobieganiu chorobom alergicznym. W celu identyfikacji oryginalnych publikacji przeszukano komputerową bazę piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Library (do sierpnia 2008). Wyniki kilku bada ...... chce wiedziec wiecej ...Infekcja wewnątrzmaciczna u noworodka powikłana noworodkowym zespołem odstawienia – opis przypadkuInfekcja wewnątrzmaciczna u noworodka powikłana noworodkowym zespołem odstawienia – opis przypadku

Neonatal Intrauterine Infection Complicated by Neonatal Abstinence Syndrome – Case Report

Ewa Syweńki, Dorota Suchańska, Lilianna Baran, Renata Góralewicz-Lenartowicz

Streszczenie

U noworodka urodzonego przez matk uzalenion od lorazepamu obserwowano oprócz zespou dziecka wiotkiego, równie objawy infekcji wewntrzmacicznej. Pocztkowy obraz zespou abstynencyjnego u noworodka ...... chce wiedziec wiecej ...Triploidia – opis dwóch przypadkówTriploidia – opis dwóch przypadków

Triploidy – raport 2 cases

Renata Radziszewska, Joanna Pietras, Dorota Pawlik, Beata Rzepecka-Weglarz, Ryszard Lauterbach

Streszczenie

Triploidię, czyli obecność dodatkowego zestawu chromosomów, stwierdza się u około 1-2% podów, lecz okoo 99,9% triploidalnych zarodków ulega samoistnemu poronieniu. U noworodków ywo urodzonych czas przeycia zaley od typu triploidii i wynosi zwykle od kilku godzin do kilku miesicy. Autorzy przedstawiaj dwa ...... chce wiedziec wiecej ...Zespół Patau – opis przypadkuZespół Patau – opis przypadku

Patau syndrome – the case report

Bożena Kociszewska-Najman, Beata Borek-Dzięcioł, Anna Oslislo, Joanna Schreiber-Zamora, Wiesława Prątnicka

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek noworodka z zespołem Patau o charakterystycznym obrazie fenotypowym stwierdzonym po urodzeniu; w diagnostyce prenatalnej napotkano trudności. W obrazie ultrasonograficznym wykonanym in utero dominowao masywne wodonercze, które wynikao ze zoonej wady ukadu ...... chce wiedziec wiecej ...