www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2004


Funkcja śródbłonka naczyń krwionośnych w wybranych stanach patofizjologicznych noworodków / Role of endothelium in different status of newborn - Małgorzata Baumert, Magdalena Paprotny, Zofia Szymańska-Toczek...... chce wiedziec wiecej ...„Wylęgarnia dzieci” Martina Couneya – niezwykły rozdział w dziejach neonatologii - Magdalena Mazurak, Małgorzata Czyżewska, Ewa Terpińska, Elżbieta Gajewska„Wylęgarnia dzieci” Martina Couneya – niezwykły rozdział w dziejach neonatologii / Martin Couney’s „child hatchery” – the unusual chapter in the history of neonatology - Magdalena Mazurak, Małgorzata Czyżewska, Ewa Terpińska, Elżbieta ...... chce wiedziec wiecej ...Apoptoza w wybranych patologiach okresu noworodkowego (część I) / Apoptosis in selected pathologies of the neonatal period (part I) - Elżbieta Gajewska, Agnieszka Szafrańska, Arkadiusz Bagiński, Dorota Paluszyńska, Małgorzata Czyżewska...... chce wiedziec wiecej ...