www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2008


Anomalie narządu słuchu u dwóch noworodków z zespołem pierwszego łuku skrzelowegoAnomalies of the organ of hearing in two neonates

with the first branchial arch syndrome

Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Kwiatkowska, Paweł Krajewski

Streszczenie

W pracy przedstawiono embriologię i patogenezę zespołu pierwszego łuku skrzelowego oraz opisy dwóch przypadków noworodków z anomaliami narządu słuchu i zespołem pierwszego łuku skrzelowego, leczonych w Oddziale Neonatologii Kliniki Perinatologii Instytutu Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. ...... chce wiedziec wiecej ...Rzadkie zaburzenie rozwojowe powiek – Ankyloblepharon filiforme adnatumRare congenital eyelids’ malformation – Ankyloblepharon filiforme adnatum

Katarzyna Wójcicka, Magdalena Klemińska-Nowak, Małgorzata Decyk, Justyna Kulikowska-Matłosz

Streszczenie

Ankyloblepharon filiforme adnatum jest wadą wrodzoną, charakteryzującą się pojedynczymi lub mnogimi połączeniami brzegów powiek oka w postaci „mostków” skórnych; występuje sporadycznie jako patologia izolowana lub składowa zespołu wad. Przedstawiono przypadek noworodka, u ...... chce wiedziec wiecej ...Ciężkie zapalenie płuc z pneumatocele jako powikłanie aspiracji smółki i wrodzonego zakażenia paciorkowcem alfa-hem – opis przypadkuSerious pneumonia with pneumatocele as a complication of meconium aspiration and congenital inflammation with Streptococcus alfa-hemolytic – the case presentation

Elżbieta Pilarczyk, Beata Gis, Alina Bielawska-Sowa

Streszczenie

Przedstawiono przypadek dziecka z wrodzonym zapaleniem płuc, wywołanym przez zespół aspiracji smółki oraz wewnątrzmaciczne zakażenie paciorkowcem alfa-hemolizującym. Przebieg choroby był powikłany przetrwałym krążeniem płodowym, encefalopatią ...... chce wiedziec wiecej ...Wedug wiatowego pimiennictwa medycznego 1-2 dzieci na 1000 ywo urodzonych rodzi si z obustronnym gbokim uszkodzeniem suchu (w Polsce od 400 do 800 rocznie), a 2-4 - z obustronnym niedosuchem redniego stopnia lub niedosuchem jednostronnym (w Polsce od 800Wedug wiatowego pimiennictwa medycznego 1-2 dzieci na 1000 ywo urodzonych rodzi si z obustronnym gbokim uszkodzeniem suchu (w Polsce od 400 do 800 rocznie), a 2-4 - z obustronnym niedosuchem redniego stopnia lub niedosuchem jednostronnym (w Polsce od 800 do 1600 rocznie) [1, 2, 3].

Rozwój narzdu suchu u podu nastpuje midzy trzecim i szóstym tygodniem ycia podowego, a od 24 tygodnia rozpoczyna si proces syszenia. Dojrzewanie poszczególnych struktur drogi suchowej przebiega stopniowo i trwa ...... chce wiedziec wiecej ...