www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2007


Niewydolność oddechowa u dzieci z delecją 22q11 ze współistniejącą wadą sercaRespiratory insufficiency in children with 22q11 deletion and coexistenced cardiac anomaly

Katarzyna Pucicka–Hoffmann, Joanna Kohut, Lesław Szydłowski, Marek Wites, Piotr Stanek, Jacek Pająk

Streszczenie

Mikrodelecja długiego ramienia chromosomu 22 (del 22q11) jest odpowiedzialna za 5–20% wszystkich wad wrodzonych serca. Towarzyszy jej także wiele anomalii spoza układu krążenia. Niewydolność oddechowa nie jest cechą charakterystyczną dla tego zespołu, ale może ...... chce wiedziec wiecej ...Kardiomiopatia rozstrzeniowa jako efekt nierozpoznanej w okresie noworodkowym koarktacji aortyDilated cardiomyopathy as a result of unrecognised coarctation of the aorta in the newborn

Joanna Krzystolik-Ładzińska, Lesław Szydłowski, Joanna Kohut, Bogusław Mazurek, Marek Wites

Streszczenie

Koarktacja aorty stanowi 5-8% wszystkich wrodzonych wad serca. Wada ta jest obarczona wysokim ryzykiem zgonu już w pierwszym miesiącu życia. Niektóre przypadki sprawiają duże trudności diagnostyczne z powodu niejednoznacznego obrazu klinicznego. Przedstawiamy dwa przypadki ...... chce wiedziec wiecej ...Hydrocefalia u eutroficznego, donoszonego noworodka jako następstwo infekcji pierwotniakiem Toksoplasma gondii, niezdiagnozowanej w trakcie przebiegu ciąży – opis przypadkuHydrocephalus in the newborn born at term as a consequence of transplacental infection by Toxoplasma gondii which was not diagnosed in pregnancy time

Izabela Krukiewicz–Ruta, Krzysztof Ruta

Streszczenie

Toksoplazmoza jest chorobą odzwierzęcą, wywoływaną przez pierwotniaka Toksoplasma gondii. Na terenie Polski częstość zakażenia pierwotnego waha się w granicach od 0,2 do 2 przypadków na 1000 porodów. Toksoplazmoza u ciężarnej zazwyczaj przebiega bezobjawowo. Niekiedy ...... chce wiedziec wiecej ...Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka w przebiegu infekcji wewnątrzmacicznej wywołane przez paciorkowca grupy B – opis przypadkuNeonatal meningitis in case of early-onset group B streptococcal disease

Beata Gis, Agata Krzysztofowicz, Elżbieta Pilarczyk, Alina Bielawska-Sowa

Streszczenie

Przedstawiono przypadek noworodka z wczesnym zakażeniem paciorkowcem grupy B, przebiegającym pod postacią ciężkiego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W czasie choroby obserwowano poważne objawy neurologiczne, w tym trudne do opanowania drgawki. W wyniku zastosowanego leczenia (Ampicylina, Gentamycyna, Meronem, ...... chce wiedziec wiecej ...