www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2006


Niepowodzenia w stosowaniu ibuprofenu w farmakologicznej ligacji przewodu tętniczego u wcześniaków z niewydolnością oddechową – opis przypadkówThe lack of effectiveness in pharmacological ligation of patent ductus arteriosus in preterm newborns with respiratory insufficiency – cases report

Monika Lachowska, Dorota Paluszyńska, Elżbieta Kukawczyńska, Małgorzata Czyżewska

Streszczenie

Autorzy przedstawiają 4 przypadki wcześniaków niewydolnych oddechowo z przetrwałym przewodem tętniczym Botala (PDA), u których zastosowanie ibuprofenu w standardowej dawce (kurs trzydniowy: 10 mg/kg w 1 dobie, 5 mg/kg w 2 i 3 ...... chce wiedziec wiecej ...Niewydolność oddechowa manifestacją urazu porodowego trzewiRespiratory insufficiency as manifestation of labour injury of viscera

Ewa Syweńki, Lilianna Baran, Dorota Suchańska, Marta Berghausen-Mazur, Dorota Dobrowolska, Renata Góralewicz-Lenartowicz

Streszczenie

Niewydolność oddechowa jest częstym i trudnym diagnostycznie stanem noworodka. Wiąże się on z największym ryzykiem zgonu. Diagnostyka zaburzeń oddychania wymaga umiejętności konfrontacji wiadomości teoretycznych z obserwacjami klinicznymi w celu podjęcia właściwej ...... chce wiedziec wiecej ...Niewykształcenie nozdrzy tylnych a zaburzenia oddychania u noworodka – opis przypadkuChoanal atresia and respiratory distress in newborn – case report

Jerzy Wojculewicz, Paulina Kryger, Maria Gordon-Sulik, Jerzy Szczapa

Streszczenie

Opisano problemy diagnostyczno-lecznicze u noworodka przyjętego z powodu zaburzeń oddychania spowodowanych niewykształceniem nozdrzy tylnych. Zwrócono uwagę na objawy kliniczne umożliwiające postawienie właściwego rozpoznania i trudności związane z utrzymaniem wydolnego oddechu do czasu pełnej korekcji wady.

Słowa ...... chce wiedziec wiecej ...Wrodzony chłonkotok do jamy opłucnowej u noworodka donoszonegocongenital chylothorax in full – term newborn – case study

Jakub Behrendt, Józef Gregor, Urszula Godula-Stuglik

Streszczenie

Chłonkotok doopłucnowy jest rzadką przyczyną niewydolności oddechowej u noworodka. W pracy przedstawiono przypadek noworodka urodzonego o czasie z narastającymi zaburzeniami oddychania spowodowanymi wrodzonym chłonkotokiem do prawej jamy opłucnowej, u którego uzyskano dobry efekt terapeutyczny przy zastosowaniu leczenia ...... chce wiedziec wiecej ...