www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2009


Zespół Cornelii de Lange – opis przypadkuCornelia de Lange syndrome – a case study

Małgorzata Fiala, Zofia Walencka, Małgorzata Baumert, Teresa Owsianka-Podleśny, Danuta Jadamus-Niebrój

Summary

Cornelia de Lange syndrome – CDLS is a rare, genetic disease characterized by growth and mental retardation, limb anomalies and distinctive facial features. Currently there are no biological or genetic tests to recognize this syndrome. Authors present a case report of a male newborn with CDLS recognized at ...... chce wiedziec wiecej ...Zmiany skórne w wyniku toksycznego działania leków u ciężko chorego noworodka poddawanego intensywnej terapiiSkin lesions attributed to drug toxicity during intensive treatment of a severely ill neonate

Agnieszka Kordek, Zdzisława Rosińska, Beata Łoniewska, Jacek Rudnicki

Streszczenie

Opisano fatalnie zakończony przypadek przedwcześnie urodzonego noworodka, który przez 100 dni hospitalizacji poddawany był intensywnej terapii. Z powodu wielokrotnych, przewlekających się zakażeń stosowano przez długi czas antybiotyki. Mechaniczna wentylacja konieczna była przez cały okres ...... chce wiedziec wiecej ...Mechanika oddychania u noworodka z gruczolakowatością torbielowatą płuc – opis przypadkuPulmonary function measurements in newborn with congenital cystic adenomatoid malformation – case raport

Marta Szymankiewicz, Agnieszka Banaszak, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

W pracy omówiono przypadek noworodka z wrodzoną gruczolakowatością torbielowatą płuc w aspekcie pomiarów mechaniki oddychania. W czasie dwunastodniowej obserwacji pacjenta zanotowano stałe pogarszanie się badanych parametrów, mimo stosowania agresywnej sztucznej wentylacji. Ostatecznie ...... chce wiedziec wiecej ...