www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

 



 

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2009


Ciężkie zakażenie szpitalne Pseudomonas aeruginosa u noworodka – opis przypadku



Serious nosocomial infection with Pseudomonas aeruginosa in newborn – the case presentation

Maria Wilińska, Marta Jałbrzykowska

Streszczenie

Przedstawiamy przypadek zakażenia szpitalnego o etiologii Pseudomonas aeruginosa o bardzo ciężkim przebiegu u wcześniaka. W przebiegu sepsy Pseudomonas aeruginosa rozwinął się ciężki zespół niewydolności wielonarządowej. Mimo zastosowanego leczenia nie uzyskano poprawy stanu klinicznego noworodka.

Słowa kluczowe: ...



... chce wiedziec wiecej ...