www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2008


Martwicze zapalenie jelit – opis dwóch przypadkówNecrotizing enterocolitis – a report of two cases

Iwona Sadowska-Krawczenko, Arleta Zajączkowska-Sadlok, Piotr Korbal

Streszczenie

W pracy przedstawiono dwa przypadki martwiczego zapalenia jelita u noworodków z ciąż bliźniaczych, urodzonych przedwcześnie. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na czynniki predysponujące do wystąpienia tej choroby.

Słowa kluczowe: wcześniak, martwicze zapalenie jelit

Summary

Two cases of premature born neonates from twin pregnancy with ...... chce wiedziec wiecej ...Kalendarz Szczepień 2008 – wprowadzone zmiany Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom i przeciwko ospie wietrznej w grupach ryzykaChanges in Immunistion Programme for 2008

Ewa Bernatowska

Od 1 października 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 czerwca 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych.

Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych, których można się było spodziewać, wynikają z racjonalnych przesłanek. Są dane o wysokiej śmiertelności oraz chorobowości w przebiegu zakażeń Streptococcus pneumoniae dzieci zaliczanych do grup dużego ryzyka. ...... chce wiedziec wiecej ...Wedug wiatowego pimiennictwa medycznego 1-2 dzieci na 1000 ywo urodzonych rodzi si z obustronnym gbokim uszkodzeniem suchu (w Polsce od 400 do 800 rocznie), a 2-4 - z obustronnym niedosuchem redniego stopnia lub niedosuchem jednostronnym (w Polsce od 800Wedug wiatowego pimiennictwa medycznego 1-2 dzieci na 1000 ywo urodzonych rodzi si z obustronnym gbokim uszkodzeniem suchu (w Polsce od 400 do 800 rocznie), a 2-4 - z obustronnym niedosuchem redniego stopnia lub niedosuchem jednostronnym (w Polsce od 800 do 1600 rocznie) [1, 2, 3].

Rozwój narzdu suchu u podu nastpuje midzy trzecim i szóstym tygodniem ycia podowego, a od 24 tygodnia rozpoczyna si proces syszenia. Dojrzewanie poszczególnych struktur drogi suchowej przebiega stopniowo i trwa ...... chce wiedziec wiecej ...