www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2007


Zalecenia w neonatologii – uwagi metodyczne do publikacji zaleceń Ogólnopolskiego Programu Definiującego i Standaryzującego Istniejące Praktyki Kliniczne w Obszarze Neonatologii oraz Intensywnej Terapii Dziecięcej, edycja 2006/2007Recommendations in neonatology – methodological remarks of clinical practice

guideline – results of National Program in the field of Neonatology and Pediatric Intensive Care, edition 2006/2007

Jerzy Szczapa1, Ewa Helwich2, Janusz Świetliński3, Janusz Książyk4, Marek Migdał3,

Ewa Musialik-Świetlińska5

Zalecenia prezentowane w bieżącym numerze Postępów Neonatologii są efektem realizacji Ogólnopolskiego Programu Definiującego i Standaryzującego Istniejące Praktyki Kliniczne ...... chce wiedziec wiecej ...Dostępy żylne obwodowe u noworodka: kaniulacja i pielęgnacjaAccess to peripheral veins in newborns: cannulation and proper care

Janusz Świetliński1, Ewa Musialik-Świetlińska2, Klaudiusz Bober2, Tadeusz Szreter1, Maria Katarzyna Kornacka3, Małgorzata Czyżewska4, Iwona Rudzińska3, Janusz Książyk5, Marek Migdał1

Streszczenie

W pracy przedstawiono propozycje zaleceń dotyczących zasad kaniulacji i pielęgnacji obwodowych dostępów żylnych u noworodków. Propozycje te są efektem uzgodnień w ramach ogólnopolskiego programu, popartych analizą ...... chce wiedziec wiecej ...Czas utrzymywania centralnych cewników dożylnychThe duration of placement for central venous catheters in newborn

Janusz Świetliński1, Klaudiusz Bober2, Ewa Musialik-Świetlińska2, Tadeusz Szreter1,

Maria Katarzyna Kornacka3, Ryszard Lauterbach4, Marzena Zielińska5, Janusz Książyk6, Marek Migdał1

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest usystematyzowanie aktualnej wiedzy na temat podstawowych zasad związanych z czasem utrzymywania centralnych dostępów dożylnych u noworodków. Konieczność opracowania powyższego ...... chce wiedziec wiecej ...Określenie zapotrzebowania energetycznego i płynowego noworodków – propozycje zaleceńAssessment of energy and fluids needs in neonate – proposal of recommendations

Janusz Książyk1, Marta Sibilska1, Joanna Friedman-Gruszczyńska1, Justyna Laskowska1, Janusz Świetliński2, Marek Migdał2, Ewa Musialik-Świetlińska3, Ewa Helwich4

Streszczenie

Żywienie w okresie noworodkowym uznawane jest za główny czynnik warunkujący nie tylko przeżycie w okresie noworodkowym i rozwój psychofizyczny w niemowlęctwie, ale również zdrowie w okresie późniejszym. Należy więc ...... chce wiedziec wiecej ...Żywienie wcześniakówFeeding of prematures

Janusz Książyk1, Joanna Friedman-Gruszczyńska1, Marta Sibilska1, Justyna Laskowska1

Janusz Świetliński2, Marek Migdał2, Ewa Musialik-Świetlińska3, Ewa Helwich4

Streszczenie

W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego żywienia wcześniaków, stosowania wzmacniaczy mleka kobiecego i mieszanek dla wcześniaków, a także zasygnalizowano problem programowania żywieniowego.

Słowa kluczowe: żywienie wcześniaków, wzmacniacze mleka kobiecego, ...... chce wiedziec wiecej ...Żywienie troficzne noworodka urodzonego przedwcześnie i z małą masą ciałaTrophic feeding for preterm and low birth weight infants

Janusz Książyk1, Justyna Laskowska1, Marta Sibilska1, Joanna Friedman-Gruszczyńska1, Janusz Świetliński2, Marek Migdał2, Ewa Musialik-Świetlińska3, Ewa Helwich4

Streszczenie

Żywienie troficzne jest podażą niewielkich objętości pokarmu podczas prowadzenia żywienia pozajelitowego w celu uniknięcia niekorzystnych efektów braku podaży enteralnej oraz prawidłowego rozwoju czynnościowego i morfologicznego przewodu ...... chce wiedziec wiecej ...Żywienie zdrowych noworodków i niemowląt w pierwszym półroczu życiaFeeding of healthy neonates and infants in the first six months of life

Janusz Książyk1, Joanna Friedman-Gruszczyńska1, Justyna Laskowska1, Marta Sibilska1, Janusz Świetliński2, Marek Migdał2, Ewa Musialik-Świetlińska3, Ewa Helwich4

Streszczenie

W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego żywienia noworodków i niemowląt, modyfikacji mieszanek mlecznych i czasu wprowadzania glutenu do diety, a także sformułowano na tej podstawie aktualne zalecenia.

Słowa ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena kliniczna i laboratoryjna stanu odżywienia noworodków – propozycje zaleceńClinical and laboratory nutritional status assessment

– proposal of recommendations

Janusz Książyk1, Marta Sibilska1, Joanna Friedman-Gruszczyńska1, Justyna Laskowska1,

Janusz Świetliński2, Marek Migdał2, Ewa Musialik-Świetlińska3, Ewa Helwich4

Streszczenie

Stan odżywienia jest wskaźnikiem zdrowia i dobrego samopoczucia. Niedożywienie powoduje upośledzenie funkcji tkanek i mięśni, spadek odporności, zmniejszenie rezerwy oddechowej i sercowej jak również ...... chce wiedziec wiecej ...Uwalnianie noworodków o bardzo małej masie urodzeniowej ciała od wentylacji mechanicznej. Zalecenia wstępneWeaning guidelines for VLBW

Janusz Świetliński 1, Klaudiusz Bober2, Ewa Musialik-Świelińska2, Ewa Helwich3, Maria Katarzyna Kornacka4, Janusz Książyk5, Ryszard Lauterbach6, Marek Migdał1, Andrzej Piotrowski7, Marcin Rawicz8, Jerzy Szczapa9, Tadeusz Szreter1, Wojciech Walas1

Streszczenie

Autorzy w ramach ogólnopolskiego programu przygotowali propozycje zaleceń, dotyczących procesu uwalniania noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała z wentylacji mechanicznej. W ...... chce wiedziec wiecej ...Tracheostomia u noworodków – wskazania, pielęgnacja, powikłaniaNeonatal tracheostomy – indications, care, complications

Janusz Świetliński1, Ewa Musialik-Świetlińska2, Klaudiusz Bober2, Tadeusz Szreter1, Wojciech Walas1, Marek Migdał1, Jakub Kalbowiak1, Ireneusz Bielecki3, Marzena Zielińska4, Janusz Książyk5

Streszczenie

W pracy przedstawiono propozycje zaleceń dotyczących wskazań, pielęgnacji i powikłań tracheostomii u noworodków. Propozycje są efektem uzgodnień w ramach ogólnopolskiego programu, popartych analizą opublikowanego ...... chce wiedziec wiecej ...Nosowa wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim (NIPPV) w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodkówNasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) in the treatment of respiratory failure in newborn

Janusz Świetliński1, Klaudiusz Bober2, Ewa Musialik-Świetlińska2, Tadeusz Szreter1, Ryszard Lauterbach3, Wojciech Walas4, Maria Hamuda5, Małgorzata Czyżewska6, Janusz Książyk7, Marek Migdał1

Streszczenie

Dotychczas opublikowane badania kliniczne potwierdzają skuteczność zastosowania wsparcia oddechowego metodą nosowego ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach ...... chce wiedziec wiecej ...Pieluszkowe zapalenie skóryDiaper dermatitis

Danuta Rosińska-Borkowska1, Agnieszka Terlikowska-Brzósko1

Streszczenie

Pieluszkowe zapalenie skóry (PZS) jest najczęstszą dermatozą wieku niemowlęcego. Ma złożoną etiopatogenezę. Powstaje najczęściej między 6 i 12 miesiącem życia w związku z występowaniem czynników usposabiających, a jego przebieg i stopnie nasilenia są różne. Podstawowym leczeniem PZS jest wzmożenie zabiegów pielęgnacyjnych, stosowanie preparatów na bazie cynku i talku, kojarzonych z ...... chce wiedziec wiecej ...SPIS TREŚCICon­tents

9 STANDARDY MEDYCZNE

11 Zalecenia w neonatologii – uwagi metodyczne do publikacji zaleceń Ogólnopolskiego Programu Definiującego i Standaryzującego Istniejące Praktyki Kliniczne w Obszarze Neonatologii oraz Intensywnej Terapii Dziecięcej, edycji 2006/2007 - Recommendations in neonatology – methodological remarks of clinical practice guideline – results of National Program in the field of Neonatology and Pediatric Intensive Care, edition 2...... chce wiedziec wiecej ...