www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2006


Spis treściSpis treści

Contents

9 PRACE ORYGINALNE

11 Czynniki ryzyka zaburzeń oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie – blisko terminu porodu - Respiratory disorders risk factors in near term-infants

Barbara Królak-Olejnik, Anna Oslislo, Helena Sławska, Wojciech Kaźmierczak

15 Wyniki stosowania nowej metody Infant Flow Advance u noworodków z niewydolnością oddechową, leczonych w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2003–2006 - Results of using ...... chce wiedziec wiecej ...