www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2013


SPIS TREŚCIContents

7 Prace oryginalne

9 Aktualne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) dotyczące karmienia piersią a codzienna praktyka szpitalna

Current recommendations of the World Health Organization (WHO) and the United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) concerning breastfeeding versus everyday hospital practice

Danuta Małańczuk, Piotr Woźniak, Ewa Gulczyńska, Grzegorz Krasomski ...... chce wiedziec wiecej ...