www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2013


Spis treściContents

7    Prace Kazuistyczne

9     Zespół Blocha-Sulzbergera - nietrzymanie barwnika. Wczesne zmiany skórne u noworodka. Opis przypadku • Bloch-Sulzberger Syndrome - Incontinentia pigmenti - early skin lesions at newborn. Case report

    Joanna Jassem-Bobowicz, Agata Polkowska, Anna Kawińska-Kiliańczyk, Iwona Domżalska-

-Popadiuk

13     Zakażenie wirusem grypy AH1N1 w czasie ciąży, ...... chce wiedziec wiecej ...Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie retinopatii wcześniakówCurrent views on etiopathogenesis and treatment of retinopathy of prematurity

Jolanta Warzycha1, Marian Halkiewicz1, Marta Baryła1, Jolanta Majer2

Streszczenie

Większość powikłań okulistycznych u wcześniaków jest następstwem retinopatii. Jednocześnie wcześniaki mają inne problemy zdrowotne, które wpływają na stan narządu wzroku. Należą do nich nie tylko uszkodzenia somatyczne, ale organiczne zmia­ny w ośrodkowym układzie nerwowym, ...... chce wiedziec wiecej ...Profilaktyka zakażeń RSV u dzieci urodzonych przedwcześnie w pierwszym roku ich życiaProfilaxis of RSV infections in premature infants in the first year of life

Ewa Helwich1 Anna Chojnacka2, Beata Czeszyńska2, Małgorzata Czyżewska2,

Janusz Gadzinowski2, Urszula Godula-Stuglik2, Ewa Gulczyńska2, Ewa Homa2, Piotr Korbal2, Maria K. Kornacka2, Artur Kościesza2, Zofia Kucharska2, Ryszard Lauterbach2, Jolanta Meller2, Alina Sowa2, Marta Szymankiewicz2, Marek Szczepański2

Streszczenie

Wirus RS jest najważniejszą przyczyną zakażeń ...... chce wiedziec wiecej ...