www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2012


Spis treści7    Prace oryginalne

9    Opinia pielęgniarek i położnych oddziałów neonatologicznych na temat podejmowania działań ratujących życie dziecka urodzonego przedwcześnie, ze skrajnie małą masą ciała • Opinion of nurses

and midwives of neonatal intensive care units about resuscitation of a child prematurely born,

with extremely low birth weight

    Iga Piasecka, Ilona Rozalska-Walaszek, Beata Dobrowolska, Anna ...... chce wiedziec wiecej ...