www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2012


Spis treściContents

7    PRACE ORYGINALNE

9    Częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków urodzonych w 2010 roku – jest dobrze czy źle? • Frequency of bronchopulmonary dysplasia among newborns born in 2010 – can it be assessed as good or bad?

    Marcin Kęsiak, Marek Nowiczewski, Przemysław Kiciński, Ewa Gulczyńska

15    Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego ...... chce wiedziec wiecej ...