www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2011


Spis treściSpis tre­ści

Con­tents

7 PRACE ORYGINALNE

9 Czy oznaczanie interleukin: IL-1ß, IL-8, IL-10 może być wczesnym markerem infekcji wewnątrzmacicznej? • Does levels of interleukins: IL-1ß, IL-8 and IL-10 can be early markers of intrauterine infection?

Małgorzata Baumert, Jan Zejda, Magdalena Paprotny, Zofia Walencka, Kinga Sypniewska

14 Występowanie krwawień około/dokomorowych, rozpoznawanych w badaniu ultrasonograficznym mózgowia noworodków donoszonych, urodzonych w ...... chce wiedziec wiecej ...