www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2010


Spis treści7    PRACE ORYGINALNE

9    Noworodki matek licznych wieloródek a noworodki matek pierwiastek - ocena porównawcza wcześniactwa i częstości występowania wybranych zaburzeń klinicznych - Newborns of grand multiparas and newborns of primipara mothers - comparative evaluation of prematurity and occurrence of some clinical disorders

    Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka, Paweł Krajewski

14   ...... chce wiedziec wiecej ...