www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2009


Spis treści7    Opis przypadków

9    Cornelia de Lange syndrome-a case study - Zespół Cornelii de Lange - opis przypadku

    Małgorzata Fiala, Zofia Walencka, Małgorzata Baumert, Teresa Owsianka-Podleśny, Danuta Jadamus-Niebrój

12    Zmiany skórne w wyniku toksycznego działania leków u ciężko chorego noworodka poddawanego intensywnej terapii - Skin

lesions attributed to drug toxicity during intensive ...... chce wiedziec wiecej ...