www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2007


Znaczenie realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków dla wczesnego wykrywania niedosłuchu u niemowląt na podstawie wyników badań prowadzonych w Klinice Niemowlęcej Instytutu-Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka” w latImportance of the role of The Universal Neonatal Hearing Screenings Program for early detection of hearing impairments in infants based on results of examinations performed in the Department of Infant Diseases, The Children’s Memorial Health Institute in years 1996–1999 and 2002–2006

Bogumiła Milewska-Bobula1, Ewa Świercz1, Marzanna Radziszewska-Konopka2, Jerzy Bal3, Tadeusz Mazurczak3, Nel Dąbrowska-Leonik1, Bożena Lipka1, Joanna Żebrowska1

Streszczenie ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Klinice Patologii Noworodka PAMNeonatal Hearing Screening Program in the Clinic of Patology of Newborn of the Pomeranian Medical Academy

Dagmara Achrem-Waszkinel1, Jacek Rudnicki1, Ewelina Chilarska1, Andrzej Torbë1, Beata Łoniewska1, Agnieszka Kordek1

Streszczenie

Cel. Od października 2002 roku w Polsce jest realizowany Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Celem pracy była ocena funkcjonowania programu w ośrodku referencyjnym III stopnia opieki perinatalnej.

Materiał i metoda. ...... chce wiedziec wiecej ...Występowanie retinopatii u wcześniaków leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku w latach 2003–2006Incidence of retinopathy in preterm newborns hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit in Specialist’s Hospital in Gdańsk, in years 2003–2006

Agata Krzysztofowicz1, Elżbieta Pilarczyk1, Urszula Kozak-Tuleta2, Anna Szkarłat2, Małgorzata Mrozińska1, Alina Bielawska-Sowa1

Streszczenie

Przedstawiono ocenę częstości występowania retinopatii u wcześniaków leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Specjalistycznym w Gdańsku w ...... chce wiedziec wiecej ...Epidemiologia częstości występowania zaburzeń słuchu u noworodków urodzonych w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2002–2004Epidemiology of hearing loss frequency within the group of newborns in Ostrów Wielkopolski in the years 2002–2004

Katarzyna Bierła1, Jerzy Szczapa2, Tomasz Szczapa2

Streszczenie

Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń słuchu u noworodków urodzonych w latach 2002–2004 w Ostrowie Wielkopolskim oraz weryfikacja wiarygodności wykonanych badań przesiewowych u noworodków z wykrytymi zaburzeniami słuchu przez poddanie ich badaniom specjalistycznym w ...... chce wiedziec wiecej ...Obiektywna ocena narządu słuchu u niemowląt z krwawieniami wewnątrzkomorowymiObjective assessment of hearing pathway activity in infants with intraventricular hemorrhages

Agnieszka Widziszowska1, Grzegorz Namysłowski1, Anna Genge2, Urszula Godula-Stuglik2, Jakub Behrendt2

Streszczenie

Celem pracy była obiektywna ocena narządu słuchu za pomocą emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem (CEOAEs) i potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR) u niemowląt z krwawieniami wewnątrzkomorowymi (IVH), potwierdzonymi w przezciemiączkowym badaniu ...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków na częstość występowania niedosłuchuThe influence of newborns’ hearing damage risk factors on the frequency of hearing loss

Katarzyna Bierła1, Jerzy Szczapa2, Tomasz Szczapa2

Streszczenie

Celem pracy było określenie zależności między działaniem okołoporodowych i noworodkowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu a częstością występowania niedosłuchu u dzieci.

Materiał i metoda. Analizą objęto 1968 noworodków urodzonych od 11 października 2002 roku do 15 września 2004 roku i hospitalizowanych w oddziałach ...... chce wiedziec wiecej ...Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii u wcześniaków poddanych laseroterapiiRisk factors contributing to retinopathy in premature baby undergo laserotherapy

Monika Kamianowska1, Marek Szczepański1, Monika Oziębło-Kupczyk2, Alina Bakunowicz-Łazarczyk2, Marzena Beata Grabowska1, Grzegorz Kamianowski1

Streszczenie

Cel. Retinopatia wcześniaków – schorzenie niedojrzałych naczyń siatkówki – jest jedną z głównych przyczyn ślepoty lub znacznego upośledzenia widzenia u dzieci. Celem pracy była analiza wystąpienia znanych czynników ryzyka rozwoju ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena stężenia czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i transformującego czynnika wzrostowego (TGFbeta-1) w pierwszym miesiącu życia jako czynników ryzyka retinopatii wcześniaczejSerum concentration of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Transforming Growth Factor beta-1 as risk factors of retinopathy of prematurity

Przemko Kwinta1, Zofia Mitkowska1, Tomasz Tomasik1, Jacek J. Pietrzyk1

Streszczenie

Wprowadzenie. Wyniki badań eksperymentalnych wskazują, że wśród istotnych czynników biorących udział w patogenezie retinopatii wcześniaków (ROP) są m.in. czynniki wzrostowe, w tym czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i transformujący ...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ desaturacji krwi tętniczej na stan behawioralny wcześniaków w intensywnej terapiiThe influence of oxyhemoglobin desaturation on premature infants behaviority in intensive therapy

Ewelina Chilarska, Jacek Rudnicki, Dagmara Achrem-Waszkinel, Andrzej Torbë, Beata Łoniewska, Agnieszka Kordek

Streszczenie

Celem pracy była ocena zmian w zachowaniu wcześniaków w następstwie łagodnej desaturacji krwi tętniczej. Badanie miało charakter próby klinicznej, w której zachowanie wcześniaków porównywano przed zarejestrowanym epizodem desaturacji, w jego trakcie i po nim. ...... chce wiedziec wiecej ...Etiologia i przebieg kliniczny ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków urodzonych przedwcześnieThe etiology and clinical course of purulent meningitis in preterm neonates

Magdalena Wąsek-Buko1, Jakub Behrendt1, Barbara Królak-Olejnik1, Jacek Karpe1, Urszula Godula-Stuglik1

Streszczenie

Cel: ocena czasu zachorowania, etiologii, perinatalnych czynników ryzyka, obrazu klinicznego i wyników leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków urodzonych przedwcześnie.

Materiał: Badaniami objęto 40 noworodków (5 z wczesnym i 35 z późnym zapaleniem opon), w tym 16 ...... chce wiedziec wiecej ...Badanie ultrasonograficzne układu moczowego u wcześniaków a zakażenie układu moczowegoUltrasonography of urinary tract in premature infants versus urinary tract infections

Agnieszka Bianek-Bodzak1, Anna Muraszko-Klaudel1, Anna Kawińska-Kiliańczyk2,

Iwona Domżalska-Popadiuk2

Streszczenie

Cel. Rozpoznanie ZUM u noworodka jest trudne z powodu braku specyficznych objawów. Celem przeprowadzonej retrospektywnej oceny jest analiza wyników badania ultrasonograficznego układu moczowego u wcześniaków z rozpoznanym zakażeniem układu moczowego i porównanie ich z wynikami ...... chce wiedziec wiecej ...