www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2007


Czynniki ryzyka występowania zespołu zaburzeń oddychania u noworodków leczonych w Klinice Neonatologii Akademi Medycznej w GdańskuRespiratory distress syndrome risk factors in neonates treated in the Department of Neonatology, Medical University of Gdańsk

Paulina Kryger, Maria Gordon–Sulik, Iwona Domżalska–Popadiuk, Adam Thrun, Jerzy Wojculewicz, Marta Kulik, Magdalena Bieschke

Streszczenie

Wstęp: Niedobór surfaktantu związany z niedojrzałością strukturalną płuc oraz zaburzenia w krążeniu płucnym noworodka przedwcześnie urodzonego prowadzą do wystąpienia zespołu zaburzeń oddychania (ZZO), ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie poractantu alfa w dwóch różnych dawkach u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddychania a problem krwawień wewnątrzczaszkowychThe application of poractant alpha in two different doses in case of newborns with respiratory distress syndrome and the problem of intraventricular hemorrhages

Małgorzata Pokrzywnicka, Małgorzata Oziemska, Paweł Krajewski

Streszczenie

Cel: Celem pracy jest ocena wpływu zastosowania naturalnego surfaktantu (poractantu alfa) w dawce 100 mg/kg oraz 200 mg/kg w niewydolności oddechowej spowodowanej zespołem zaburzeń oddychania na występowanie krwawień wewnątrzczaszkowych u ...... chce wiedziec wiecej ...Częstość występowania i rodzaje wad wrodzonych w materiale Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (KLTiPN) w Katowicach w latach 2000-2001Congenital anomalies in newborns diagnosed at the department of Neonatal Intensive and Special Care in Katowice between year 2000 and 2002

Agnieszka Szczucka, Jolanta Wróblewska, Kalina Plutowska-Hoffmann, Magdalena Targosz, Elwira Woźniczka, Magdalena Garbacz, Janusz Świetliński

Streszczenie

Retrospektywnym badaniem objęto 2192 historie chorób noworodków hospitalizowanych w Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (KITiPN) Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza wybranych parametrów okołoporodowych u bliźniąt pierwszych i drugich urodzonych w Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.The analysis of some perinatal parameters in first and second-born twins delivered in the I Chair of Gyneacology and Obstetrics of the Medical University in Łódź

Paweł Krajewski, Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Kwiatkowska

Streszczenie

Cel pracy: analiza porównawcza stanu noworodków oraz parametrów somatometrycznych u bliźniąt urodzonych jako pierwsze i u bliźniąt drugich. Analizę przeprowadzono na podstawie retrospektywnej oceny wybranych cech u bliźniąt urodzonych w latach ...... chce wiedziec wiecej ...Stężenie leptyny w surowicy noworodków zdrowych donoszonych i przedwcześnie urodzonych z prawidłową masą ciała.The serum leptin concentration in healthy full-term and premature neonates with proper body mass

Beata Sadownik

Streszczenie

Celem pracy była ocena stężenia leptyny w surowicy krwi żylnej 56 zdrowych noworodków: 41 donoszonych i 15 urodzonych przedwcześnie, z uwzględnieniem ich płci, oraz ustalenie zależności między stężeniem leptyny a wielkością wybranych parametrów antropometrycznych. Wykazano, że stężenie leptyny u noworodków zależy od wieku ciążowego i stanu ogólnego po ...... chce wiedziec wiecej ...Karmienie naturalne a zakażenia szpitalneBrestfeeding and nosocomial infections

Jolanta Czyżowska1

Streszczenie

Zakażenia szpitalne są poważnym problemem współczesnej medycyny. Karmienie naturalne łagodzi przebieg zakażeń. Cel pracy. Ocena wpływu karmienia naturalnego na rozwój oraz przebieg zakażeń szpitalnych u noworodków i niemowląt. Materiał i metody. Jest to fragment badań nad zakażeniami szpitalnymi u dzieci, prowadzonych w 120 polskich szpitalach w latach 1999–2002. Retrospektywnej analizie poddano ...... chce wiedziec wiecej ...Angiografia dopplerowska w ocenie krążenia mózgowego zdrowych noworodków donoszonych i wcześniakówBrain doppler angiography in healthy full-term and premature neonates

Iwona Porzucek, Janusz Gadzinowski, Seadmmundur Gudmundsson

Streszczenie

Uszkodzenia mózgowia stanowią częsty problem okresu okołoporodowego i mogą skutkować w przyszłości zaburzeniami rozwoju psychoruchowego dziecka. Technika dopplerowska jest obecnie jedną z metod badania noworodka, pozwalającą na nieinwazyjny pomiar przepływu mózgowego krwi. Nowszą metodą, która pojawiła się z początkiem lat 90., jest ...... chce wiedziec wiecej ...