www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2006


Wpływ hiperglikemii na ekspresję cząsteczek adhezji międzykomórkowej-1 (ICAM-1, CD54) i cząsteczek adhezji komórkowej płytek i śródbłonka-1 (PECAM-1, CD31) na komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej (HUVEC)The influence of hyperglycemia on intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1, CD54) and platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1,CD31) expression on human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)

Marek Szczepański, Monika Kamianowska, Krzysztof Wnuczko, Mirosława Pietruczuk, Sławomir Wołczyński

Streszczenie

Dysfunkcja komórek śródbłonka w przebiegu cukrzycy, prowadząca do zmian miażdżycowych, wynika z niekorzystnego działania wysokich stężeń glukozy na ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza sposobu żywienia niemowląt w pierwszym roku życia z uwzględnieniem karmienia naturalnegoThe analysis of a way of feeding infants in the first year of life considering natural feeding

Monika Kamianowska, Marek Szczepański, Bożena Błażewicz, Kamila Łuckiewicz

Streszczenie

Cel: Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje wyłączne karmienie piersią dziecka przez pierwsze 6 miesięcy życia i jego kontynuację przez okres przynajmniej dwóch lat przy włączaniu innej, odpowiedniej do wieku dziecka żywności uzupełniającej. Celem pracy jest analiza sposobu żywienia ...... chce wiedziec wiecej ...Urodzeniowa masa i długość ciała chorych na zespół TurneraBirth weight and length in Turner’s syndrome patients

Andrzej Wiśniewski, Romuald Stupnicki, Katarzyna Milde, Jolanta Szufladowicz-Woźniak

Streszczenie

Zespół Turnera (ZT) to choroba uwarunkowana genetycznie, będąca najczęstszą przyczyną niedoboru wzrostu u kobiet, przy zaburzeniach wzrastania występujących od wczesnego dzieciństwa. Dla scharakteryzowania urodzeniowej masy i długości ciała chorych na ZT zebrano dane dotyczące 554 pacjentek zgłaszających się do Poradni ...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ łagodnej desaturacji hemoglobiny na wybrane parametry metaboliczne i zapis eeg u noworodkówThe influence of mild desaturation of haemoglobin on some parameters of metabolic status and eeg pattern

Ewelina Dudzińska, Jacek Rudnicki, Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska

Streszczenie

Celem pracy była ocena zmian metabolicznych i zapisu eeg w łagodnej desaturacji hemoglobiny u noworodków. Badanie ma charakter próby klinicznej, w której wartości badanych parametrów metabolicznych i cechy zapisu eeg porównywano przed, w trakcie i po desaturacji. Badania przeprowadzono u ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza metod wspomagania oddychania u noworodków urodzonych w latach 2000–2005 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w ElbląguAnalysis of applied methods of ventilatory support and artificial ventilation in newborns treated in Wojewódzki Zespolony Hospital in Elbląg in 2000–2005

Iwona Bojar, Aleksandra Dygul, Jolanta Meller

Streszczenie

Wybór metody wspomagania oddechu, szczególnie u pacjentów z małą urodzeniową masą ciała, jest skomplikowanym procesem diagnostyczno–terapeutycznym. Celem pracy jest analiza stosowanych metod wentylacji na Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii ...... chce wiedziec wiecej ...Charakterystyka grupy noworodków spełniających kryteria kwalifikujące do leczenia ECMO na podstawie doświadczeń Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci w OpoluCharacteristics of a group of neonates fulfilling the criteria of qualification for ECMO – experience of Paediatric Intensive Care Unit in Opole

Dorota Granatowska, Krzysztof Stempniewicz, Wojciech Walas

Streszczenie

Celem pracy jest analiza grupy pacjentów, którzy spełniali kryteria leczenia ECMO, pod względem ich liczby, przebiegu oraz efektów leczenia. Spośród pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci w Opolu, leczonych w okresie od 1 stycznia 2003 do 30 ...... chce wiedziec wiecej ...Epidemiologia wrodzonych wad rozwojowych przewodu pokarmowegoEpidemiology of congenital gastrointestinal defects

Łukasz Karpiński, Izabela Kopalak, Agata Strażyńska, Jerzy Szczapa

Streszczenie

Częstość występowania w Polsce wad wrodzonych wynosi 2,22%. Wady wrodzone przewodu pokarmowego stanowią 5–6%. Celem pracy była ocena częstości występowania wad wrodzonych przewodu pokarmowego wśród noworodków hospitalizowanych w Katedrze Neonatologii w Poznaniu w latach 2003–2004. Materiał i metody: retrospektywnej analizie ...... chce wiedziec wiecej ...Zapalenie płuc u noworodków urodzonych po 34 tygodniu ciąży – czy zawsze słuszna diagnoza?Pneumonia in neonates born after the 34th week of gestation – is this always appropriate diagnosis?

Helena Sławska, Barbara Królak-Olejnik1, Anna Oslislo, Sylwia Marciniak, Wojciech Kaźmierczak

Streszczenie

Cel: próba oceny wiarygodności rozpoznania wrodzonego zapalenia płuc na podstawie retrospektywnej analizy przebiegu leczenia noworodków z powyższym rozpoznaniem.

Miejsce prowadzenia badań: Klinika Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu.

Materiał i metody: ...... chce wiedziec wiecej ...Przetrwały przewód tętniczy u noworodków leczonych w Katedrze Neonatologii AM w PoznaniuPatent ductus arteriosus in the infants treated at the Neonatal Care Unit, University School of Medical Sciences

Aleksandra Pelczar, Michał Kasprzak, Edyta Gurgul, Małgorzata Karkut, Dorota Stachowicz

Streszczenie

Cel: Celem pracy jest retrospektywna ocena częstości występowania przetrwałego przewodu tętniczego (PDA) u noworodków w zależności od wieku ciążowego, analiza wybranych czynników ryzyka wystąpienia PDA, przeżywalności oraz czasu hospitalizacji i sposobu ...... chce wiedziec wiecej ...Przebieg kliniczny dysplazji oskrzelowo–płucnej u dzieci przedwcześnie urodzonych leczonych kortykosteroidami wziewnymiClinical course of bronchopulmonary dysplasia in preterm children treated with inhaled glucosteroids

Iwona Ligenza, Danuta Chlebna–Sokół, Katarzyna Haładaj

Streszczenie

Cel: celem pracy jest próba oceny efektów leczenia steroidami wziewnymi dzieci przedwcześnie urodzonych z rozpoznaną w okresie noworodkowym dysplazją oskrzelowo-płucną.

Materiał i metody: przeanalizowano dokumentację 38 dzieci przedwcześnie urodzonych z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo-płucną ...... chce wiedziec wiecej ...Rola czynników wzrostowych w patogenezie dysplazji oskrzelowo-płucnejThe role of growth factors in the etiology of bronchopulmonary dysplasia

Przemko Kwinta, Zofia Mitkowska, Magdalena Legutko, Jacek J. Pietrzyk

Streszczenie

Wyniki badań eksperymentalnych wskazują, że jednymi z istotnych czynników wpływających na zmiany morfologiczne w układzie oddechowym u dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną (BPD) są czynniki wzrostowe. Wykazano m.in. znamienne zwiększenie stężenia niektórych czynników w popłuczynach oskrzelowych pobranych w pierwszym ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena korelacji między wynikami ciągłego monitorowania utlenowania krwi u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała w okresie pierwszych 4 tygodni życia a ryzykiem rozwoju dysplazji oskrzelowo - płucnejCorrelation between results of continuous monitoring of hemoglobin saturation during the first month of life and the risk of bronchopulmonary dysplasia in very low birth weight infants,

Przemko Kwinta, Piotr Kruczek, Tomasz Tomasik, Zofia Mitkowska, Magdalena Legutko, Paweł Stoch, Wiesław Wajs, Jacek J. Pietrzyk

Streszczenie

Wprowadzenie: dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD) jest jednym z najczęstszych odległych powikłań skrajnego wcześniactwa. Za jeden z czynników biorących ...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ fizjoterapii metodą zwiększania przepływu wydechowego na poziom saturacji hemoglobiny tlenem u noworodkówThe influence of chest physiotherapy on haemoglobin saturation in newborn infants

Ewelina Żyżniewska–Banaszak, Jacek Rudnicki, Elżbieta Otorowska–Budny, Agnieszka Kordek1, Beata Łoniewska

Streszczenie

Celem badań było określenie wpływu fizjoterapii metodą zwiększania przepływu wydechowego (AFE – acceleration du flux expiratoire) na saturację hemoglobiny tlenem (SaO2) oraz określenie tolerancji stosowanej interwencji medycznej. Metodę AFE stosowano w ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena porównawcza zastosowania poractantu alfa w dwóch różnych dawkach u wcześniaków z zespołem zaburzeń oddychaniaComparative analysis of alpha poractant application in two different doses in case of pre-term newborns with respiratory distress syndrome

Małgorzata Pokrzywnicka, Maria Kwiatkowska, Małgorzata Oziemska, Paweł Krajewski

Streszczenie

Ważnym elementem w leczeniu niewydolności oddechowej wcześniaków jest wczesna podaż egzogennego surfaktantu.

Cel: Celem pracy jest ocena porównawcza stosowania naturalnego surfaktantu (poractant alfa) w dawce 100 mg/kg oraz 200 mg/kg w ...... chce wiedziec wiecej ...Przyczyny i leczenie niewydolności oddechowej noworodków – analiza własnych przypadków z lat 1996–2005Respiratory insufficiency in newborns – reasons and treatment in ten years cases analysis

Hanna Streich, Bożena Werner, Grzegorz Postek

Streszczenie

Dokonano analizy 915 historii chorób noworodków leczonych wentylacją zastępczą w okresie ostatnich 10 lat. Wśród przyczyn niewydolności oddechowej były choroby układu oddechowego, krążenia, zaburzenia metaboliczne i neurologiczne, wady wrodzone oraz grupa rzadko występujących schorzeń prowadzących do niedrożności dróg ...... chce wiedziec wiecej ...Poprawa parametrów wymiany gazowej i stanu klinicznego noworodków po zastosowaniu oscylacyjnej wentylacji o wysokiej częstotliwości (HFO) w ciężkiej niewydolności oddechowej na podstawie pacjentów leczonych w latach 2004–2005Improvement of gas exchange parameters and clinical state of newborns with severe respiratory insufficiency, under frequency oscillation in patients treated in 2004–2005

Hanna Streich, Anna Perdzyńska, Bożena Werner

Streszczenie

Przedstawiono wyniki leczenia ciężkiej niewydolności oddechowej u noworodków przebywających w latach 2004–2005 w oddziale intensywnej terapii i patologii noworodka Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu po zastosowaniu ...... chce wiedziec wiecej ...Wyniki stosowania nowej metody Infant Flow Advance u noworodków z niewydolnością oddechową, leczonych w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2003–2006Results of using Infant Flow Advance Method in treatment of neonates with respiratory insufficiency in the Department of Neonatology, Medical University of Gdańsk in 2003–2006

Maria Gordon-Sulik, Paulina Kryger, Iwona Domżalska-Popadiuk, Adam Thrun, Aleksandra Pioch, Agnieszka Szatewicz, Anna Popadiuk, Jerzy Wojculewicz, Jerzy Szczapa

Streszczenie

Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna ocena wyników leczenia niewydolności oddechowej metodą Infant Flow Advance ...... chce wiedziec wiecej ...Czynniki ryzyka zaburzeń oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie – blisko terminu poroduRespiratory disorders risk factors in near term-infants

Barbara Królak-Olejnik, Anna Oslislo, Helena Sławska, Wojciech Kaźmierczak

Streszczenie

Cel: Analiza wybranych powikłań ciąży oraz sposobu jej ukończenia w aspekcie częstości występowania zaburzeń oddychania w pierwszych 72 godzinach życia u noworodków urodzonych przedwcześnie – blisko terminu porodu. Miejsce prowadzenia badań: Klinika Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu.

Materiał i metody: Retrospektywnej ...... chce wiedziec wiecej ...