www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2006


Rola kwasów tłuszczowych w okresie okołoporodowymSignificance of the fatty acids in perinatal period

Elżbieta Pankiewicz

Streszczenie

Przez wiele lat dominowała koncepcja, że największy wpływ na wzrost i rozwój młodego organizmu ma białko. Dopiero w 1981 roku Crawford i wsp. [1] zwrócili uwagę na fakt, że niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich długołańcuchowe metabolity, a szczególnie kwas arachidonowy i dokozaheksaenowy, najprawdopodobniej odgrywają większą rolę we wczesnym okresie rozwoju człowieka niż białko. ...... chce wiedziec wiecej ...Poziom hałasu w Oddziale Intensywnej Opieki NeonatologicznejThe level of noise in the Neonatal Intensive Care Unit

Marek Szczepański, Monika Kamianowska, Jolanta Janowicz, Krzysztof Wnuczko

Streszczenie

Cel: Celem badania była charakterystyka środowiska dźwiękowego Oddziału Intensywnej Opieki Neonatologicznej w kontekście niekorzystnego wpływu hałasu na prawidłowy rozwój noworodków hospitalizowanych w OION.

Projekt badania: Za pomocą całkującego miernika poziomu dźwięku przez 24 godziny rejestrowano LAeq, LASmax, LCMPk w ...... chce wiedziec wiecej ...Retinopatia wcześniaków – obserwacje własne z lat 1998–1999Retinopathy of prematurity – our experience 1998–1999

Elżbieta Kiljan-Staszałek, Krystyna Lipkowska, Piotr Korbal, Iwona Sadowska-Krawczenko

Streszczenie

Retinopatia wcześniaków należy do podstawowych problemów medycznych rzutujących na rozwój dzieci przedwcześnie urodzonych. Wskutek wzrostu przeżywalności wcześniaków z bardzo małą i skrajnie małą masą ciała retinopatia znalazła się na pierwszym miejscu wśród przyczyn ślepoty u dzieci.

W latach 1998–1999 w ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza wrodzonych wad rozwojowych u noworodków urodzonych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej w latach 2000–2005Analysis of congenital malformations in the neonates born in Provincial Hospital in Bielsko-Biała in the years 2000–2005

Aleksandra Włodarczyk

Streszczenie

Cel: Analiza częstości występowania i rodzaju wrodzonych wad rozwojowych (wwr) u noworodków żywo urodzonych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej w latach 2000–2005.

Materiał i metody: Od października 2000 roku do końca 2005 roku urodziło się w tym szpitalu 8444 noworodków, a wwr stwierdzono u 222 ...... chce wiedziec wiecej ...Analiza wybranych czynników ryzyka złamania obojczyka u noworodkaAnalysis of some risk factors for the neonatal clavicular fracture

Paweł Krajewski, Michał Skoczylas, Maria Kwiatkowska

Streszczenie

Do czynników ryzyka złamania obojczyka należą między innymi: duża masa ciała płodu, trudności w rodzeniu się barków, przedłużony drugi okres porodu, niedotlenienie płodu. Celem pracy była ocena wybranych czynników okołoporodowych sprzyjających urazowi obojczyka u noworodka. Badaną grupę stanowiły noworodki ze złamanym obojczykiem, urodzone ...... chce wiedziec wiecej ...Hipotermia jako czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit w grupie noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciałaHypothermia as a factor increasing the risk of enterocolitis necroticans in newborns with very low birth body weight

Paweł Krajewski, Grzegorz Surkont, Małgorzata Pokrzywnicka

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu hipotermii na częstość występowania martwiczego zapalenia jelit (NEC) w grupie noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała. Badaniem objęto 191 noworodków w stanie zagrożenia życia, z masą ciała poniżej 1500 g, leczonych na Oddziale Intensywnej ...... chce wiedziec wiecej ...Badania przesiewowe noworodków w Wielkopolsce w kierunku zwiększenia wczesnej pourodzeniowej wykrywalności wrodzonego zakażenia wirusem cytomegaliiNeonatal screening for increasing early postnatal detection of congenital cytomegalovirus infection in the West Poland Province,

Małgorzata Paul, Jerzy Szczapa, Irena Wojsyk-Banaszak, Anna Jaworska, Jerzy Stefaniak

Streszczenie

Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii jest jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzenia słuchu oraz upośledzenia rozwoju psychoruchowego, które mogą ujawnić się tuż po urodzeniu lub u starszego dziecka. Ze względu na brak obowiązkowych badań ...... chce wiedziec wiecej ...Wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu – uwarunkowania medyczne i środowiskoweIntrauterine growth restriction – medical and enviromental aspects

Ewa Welfel, Maria Szwajcowska, Jakub Welfel, Paweł Krajewski

Streszczenie

Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu bezpośrednio wpływa na zachorowalność i umieralność okołoporodową noworodków. Mimo stałego doskonalenia metod diagnostycznych i leczniczych oraz poprawy opieki perinatalnej nie obserwuje się zmniejszenia częstości występowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu. Brak obniżania się ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena wybranych czynników ryzyka wystąpienia martwiczego zapalenia jelit u noworodkówThe evaluation of selected necrotizing enterocolitis risk factors in neonate

Ewa Muchewicz-Zabłocka, Paulina Pastuszka, Magdalena Staręga, Jerzy Szczapa, Liliana Żak

Streszczenie

Celem pracy była próba oceny korelacji między wystąpieniem martwiczego zapalenia jelit u noworodków (NEC) a trybem żywienia. Badaniem objęto 6723 noworodki hospitalizowane w GPSK AM w Poznaniu w roku 2004. Spośród nich wyodrębniono grupę 51 dzieci (0,76%), u których rozpoznano martwicze zapalenie ...... chce wiedziec wiecej ...Występowanie, przebieg i wyniki leczenia retinopatii wcześniaków w Katedrze i Klinice Neonatologii w PoznaniuEpidemiology, course and results of treatment of retinopathy of prematurity in the Neonatology Department of University of Medical Sciences in Poznań

Anna Gotz-Więckowska, Alicja Sobaniec, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Cel: Określenie danych epidemiologicznych występowania, przebiegu oraz wyników leczenia retinopatii wcześniaków (ROP) w Katedrze i Klinice Neonatologii w Poznaniu.

Projekt badania: Badaniami objęto 547 dzieci urodzonych w wieku płodowym < 33 tygodnie w ...... chce wiedziec wiecej ...Cytomegalia wrodzona – częstość występowania, ocena przydatności serologicznych testów diagnostycznych w rozpoznawaniu wrodzonego zakażenia HCMV w materiale Kliniki Patologii Noworodka IP-CZD w WarszawieCongenital cytomegalovirus infection – the incidence, diagnosis congenital HCMV infection by serology in material Department of Neonatal Pathology Children’s Memorial Health Institute in Warsaw

Anna Dobrzańska, Małgorzata Gołkowska, Justyna Czech-Kowalska, Dariusz Gruszfeld

Streszczenie

Wrodzone zakażenie ludzkim cytomegalowirusem (HCMV) jest najczęstszym wirusowym zakażeniem przezłożyskowym. Występuje u 0,4–2,3% żywo urodzonych noworodków. Z uwagi na ...... chce wiedziec wiecej ...Epidemiologia martwiczego zapalenia jelit u noworodków o masie urodzeniowej poniżej 2000 g urodzonych w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2001–2004Epidemiology of necrotizing enterocolitis in neonates with birth weight under 2000 g, born in the Institute of Obstetrics and Gynecology of Medical University of Gdańsk in 2001–2004

Paulina Kryger, Maria Gordon-Sulik, Jerzy Wojculewicz, Iwona Domżalska-Popadiuk

Streszczenie

Celem pracy była ocena częstości występowania martwiczego zapalenia jelit (NEC) oraz analiza wybranych czynników ryzyka rozwoju NEC w populacji dzieci z urodzeniową masą ciała poniżej 2000 g, ...... chce wiedziec wiecej ...