www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
2/2005


Zastosowanie kinezyterapii metodą zwiększania przepływu wydechowego u noworodków leczonych na OIOM-ie – doświadczenia własneZastosowanie kinezyterapii metodą zwiększania przepływu wydechowego u noworodków leczonych na OIOM-ie – doświadczenia własne

Kinesitherapy with the use of augmentation of the expiratory flow in infants treated in Pediatric Intensive Care Unit – own experience

Wojciech Walas, Małgorzata Fuchs, Justyna Kata-Podkańska

Streszczenie

Praca ma charakter retrospektywny i dotyczy stosowania kinezyterapii metodą zwiększania przepływu wydechowego u noworodków leczonych na ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena wybranych parametrów hemostazy u noworodków z zakażeniemOcena wybranych parametrów hemostazy u noworodków z zakażeniem

Analysis of selected parameters of hemostasis in newborns with infection

Janusz Bursa, Grażyna Szirer, Józef Danek

Streszczenie

Infekcja towarzysząca zaburzeniom oddychania u noworodków zwiększa możliwość wystąpienia zaburzeń hemostazy. Wczesna diagnostyka laboratoryjna zmniejsza ryzyko pojawienia się groźnych dla życia objawów klinicznych i poprawia rokowania. Cel pracy: ocena stopnia zagrożenia równowagi w ...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenia układu moczowego u noworodków spowodowane bakteriami z rodzaju KlebsiellaZakażenia układu moczowego u noworodków spowodowane bakteriami z rodzaju Klebsiella

Urinary tract infections in newborns caused by Klebsiella species

Ewa Terpińska, Joanna Zaborska, Małgorzata Czyżewska, Magdalena Mazurak, Dorota Paluszyńska, Elżbieta Gajewska

Streszczenie

Celem pracy była analiza przypadków zakażeń układu moczowego (ZUM) spowodowanych pałeczkami rodzaju Klebsiella u noworodków leczonych w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu w latach 2000–2003. W tym ...... chce wiedziec wiecej ...Przyczyny patologicznej żółtaczki u noworodków z zespołem Downa, w materiale własnym, w latach 1999–2003Przyczyny patologicznej żółtaczki u noworodków z zespołem Downa, w materiale własnym, w latach 1999–2003

The causes of pathological jaundice in the Newborns with Down Syndrome in our material year antowgy 1999–2003

Jolanta Ganowicz, Ludmiła Bacewicz, Krzysztof Bogucki, Dariusz Polnik, Piotr Kaliciński

Streszczenie

Od 1999 roku do dziś pod opieką pediatryczną i chirurgiczną naszej kliniki pozostaje 51 pacjentów z zespołem Downa, którzy w różnym wieku byli kierowani ...... chce wiedziec wiecej ...Natężenie oświetlenia na oddziale intensywnej opieki neonatologicznejNatężenie oświetlenia na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej

The illumination intensity in the Neonatal Intensive Care Unit

Marek Szczepański, Monika Kamianowska, Jolanta Janowicz

Streszczenie

Cel: Charakterystyka oświetlenia w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej.

Projekt badania: Za pomocą luksomierza rejestrowano natężenie oświetlenia (lx) w inkubatorze zamkniętym i otwartym w warunkach oświetlenia nocnego standardowego, zredukowanego, minimalnego oraz z ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena przydatności i powikłań dostępu do żył centralnych u noworodków z całkowitym żywieniem pozajelitowym (TPN)Ocena przydatności i powikłań dostępu do żył centralnych u noworodków z całkowitym żywieniem pozajelitowym (TPN)

Evaluation of advantages and adverse effects of central venous lines used in newborns requiring total parenteral nutrition (TPN)

Robert Skowronek, Hanna Streich, Grzegorz Postek, Bożena Werner

Streszczenie

Na podstawie badań w grupie 72 noworodków, u których stosowano całkowite żywienie pozajelitowe (TPN), przedstawiono ocenę przydatności oraz powikłania wynikające z ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena przydatności i powikłań dostępu do żył centralWykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w komponowaniu składu mieszanek stosowanych w żywieniu pozajelitowym noworodków i małych niemowlątWykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w komponowaniu składu mieszanek stosowanych w żywieniu pozajelitowym noworodków i małych niemowląt

Using of the imputed spreadsheet in composition of mixtures used in parenteral nutrition of infants

Krzysztof Stempniewicz

Streszczenie

Żywienie pozajelitowe jest istotną częścią leczenia chorych noworodków i wcześniaków. Prawidłowe żywienie pozajelitowe wymaga precyzyjnego obliczenia zawartości wielu składników. Celem pracy jest przedstawienie ...... chce wiedziec wiecej ...Martwicze zapalenie jelit u noworodków z bardzo niską masą ciała – analiza parametrów okołoporodowych i klinicznychMartwicze zapalenie jelit u noworodków z bardzo niską masą ciała – analiza parametrów okołoporodowych i klinicznych

Necrotizing enterocolitis in very low birth weight newborns – the analysis of perinatal and clinical parameters

Paweł Krajewski, Maria Kwiatkowska, Małgorzata Pokrzywnicka

Streszczenie

Cel pracy: Celem było rozpatrzenie parametrów okołoporodowych i klinicznych mogących mieć znaczenie dla wystąpienia martwiczego zapalenia jelit (NEC) u noworodków z ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena sposobu żywienia noworodków z masą ciała 2000–2500 g w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu – „Szpitalu Przyjaznym Dziecku”Ocena sposobu żywienia noworodków z masą ciała 2000–2500 g w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu – „Szpitalu Przyjaznym Dziecku”

Feeding strategies for infants weighting 2000–2500 g in Departement of Perinatology and Gynecology in Zabrze – „Baby-Friendly Hospital”

Barbara Królak-Olejnik, Grażyna Urban, Wojciech Kaźmierczak

Streszczenie

Zgodnie ze stanowiskiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii karmienie piersią jest ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena refluksu żołądkowo-przełykowego u noworodków urodzonych przedwcześnieOcena refluksu żołądkowo-przełykowego u noworodków urodzonych przedwcześnie

Gastro-oesophageal reflux in preterm infants

Agnieszka Gawecka, Iwona Rudzińska, Maria K. Kornacka

Streszczenie

Refluks żołądkowo-przełykowo występuje często u noworodków urodzonych przedwcześnie. Standardem w diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego jest 24-godzinna pH-metria przełyku.

Cel: Celem pracy jest określenie korelacji między refluksem i epizodami desaturacji i bradykardii oraz określenie ...... chce wiedziec wiecej ...Rola oddziału noworodkowego w popularyzacji karmienia naturalnego – doświadczenia własneRola oddziału noworodkowego w popularyzacji karmienia naturalnego – doświadczenia własne

The role of Neonatal Unit in the popularization of breast-feeding – the own experiences

Maria Wilińska, Bożena Florczyk, Małgorzata Kościelecka

Streszczenie

W pracy przedstawiono wieloletnie doświadczenia oddziału w popularyzacji karmienia naturalnego. Wykazano, że dzięki spójnej postawie zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego opartej na ustawicznym szkoleniu, a także dzięki ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena wpływu różnych form poradnictwa laktacyjnego na utrzymanie karmienia piersią – doświadczenia własne Szpitala Wojewódzkiego w ŁomżyOcena wpływu różnych form poradnictwa laktacyjnego na utrzymanie karmienia piersią – doświadczenia własne Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Efficacy of breastfeeding support on long-term breast-feeding – own experience of District Hospital in Lomza

Marta Kowalewska, Joanna Głębicka, Beata Cholewicka, Maciej Malka, Małgorzata Kościelecka, Joanna Zacharzewska, Bożena Florczyk, Maria Wilińska

Streszczenie

Celem pracy było określenie skuteczności różnych form poradnictwa ...... chce wiedziec wiecej ...Stężenie leptyny we krwi dzieci przedwcześnie urodzonych i noworodków donoszonychStężenie leptyny we krwi dzieci przedwcześnie urodzonych i noworodków donoszonych

Plasma leptin levels in premature infants and term neonates

Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół

Streszczenie

Cel: Leptyna, białkowy produkt genu ob, jest potencjalnym czynnikiem wzrostu i integralną częścią systemu regulacji energii organizmu; wykazano to na modelach zwierzęcych. Celem tej pracy była ocena stężeń leptyny u dzieci przedwcześnie urodzonych, hospitalizowanych z powodu stanów ...... chce wiedziec wiecej ...Upośledzenie czynności przewodu pokarmowego jako działanie niepożądane wybranych leków stosowanych u przedwcześnie urodzonych noworodkówUpośledzenie czynności przewodu pokarmowego jako działanie niepożądane wybranych leków stosowanych u przedwcześnie urodzonych noworodków

Digestive tract disturbation due to adverse effect of pharmacotherapy in premature newborn infants

Agnieszka Kordek, Beata Łoniewska, Jacek Rudnicki, Beata Pawlus, Anna Błażejczak, Elżbieta Otorowska-Budny

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie powikłań występujących u noworodków po podaniu wybranych leków, ze szczególnym uwzględnieniem ...... chce wiedziec wiecej ...Porównanie tolerancji hydrolizatu kazeiny i standardowej mieszanki dla wcześniaków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała – badanie z randomizacją przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próbyPorównanie tolerancji hydrolizatu kazeiny i standardowej mieszanki dla wcześniaków u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała – badanie z randomizacją przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby

Early feeding tolerance of hydrolysate based formula and standard preterm formula in very low birth weight newborns – randomized, double-blind clinical trial

Przemko Kwinta, Jacek J. Pietrzyk

Streszczenie

U noworodków z bardzo niską masą ciała coraz częściej są ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena parametrów gospodarki lipidowej u niemowląt w zależności od urodzeniowej masy ciała i sposobu żywieniaOcena parametrów gospodarki lipidowej u niemowląt w zależności od urodzeniowej masy ciała i sposobu żywienia

The evaluation of lipid parameters in infants depending on the birth weight and the method of feeding

Elżbieta Pac-Kożuchowska, Maria Zatorska-Karpuś

Streszczenie

Celem badania była ocena stężenia triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcjach HDL, LDL i VLDL oraz apolipoprotein AI i B w surowicy u niemowląt urodzonych przedwcześnie oraz u niemowląt ...... chce wiedziec wiecej ...Sposób żywienia a stężenie gastryny w surowicy u noworodków z wczesnymi zakażeniamiSposób żywienia a stężenie gastryny w surowicy u noworodków z wczesnymi zakażeniami

The way of nutrition and serum gastrin concentration in neonates with early-onset infections

Jakub Behrendt, Jacek Karpe, Małgorzata Stojewska, Barbara Królak-Olejnik, Magdalena Wąsek-Buko, Urszula Godula-Stuglik

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu sposobu odżywiania (enteralnego i pozajelitowego) chorego noworodka na stężenie gastryny w surowicy. Materiał i metody. Stężenia gastryny ...... chce wiedziec wiecej ...Stężenie metabolitu wątrobowego witaminy D u dzieci przedwcześnie urodzonychStężenie metabolitu wątrobowego witaminy D u dzieci przedwcześnie urodzonych

Hepatic metabolite of vitamin D concentration in preterm children

Elżbieta Loba-Jakubowska, Wiktor Sabanty, Danuta Chlebna-Sokół

Streszczenie

Cel pracy: Ocena pokrycia zapotrzebowania na witaminę D u dzieci przedwcześnie urodzonych. Pacjenci i metody. Badaniami objęto 38 dzieci hospitalizowanych z powodu wcześniactwa i jego powikłań w Pododdziale Patologii Noworodka Kliniki Propedeutyki Pediatrii i ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dzieci przedwcześnie urodzonych po przebytym martwiczym zapaleniu jelitOcena rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dzieci przedwcześnie urodzonych po przebytym martwiczym zapaleniu jelit

Growth and nutritional status of preterm children after necrotizing enterocolitis

Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Andrzej Piotrowski, Paweł Krajewski

Streszczenie

Cel: Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przebyte i leczone w okresie noworodkowym III i IV stadium martwiczego zapalenia jelit wywarło wpływ (i jaki) na rozwój somatyczny i stan ...... chce wiedziec wiecej ...