www.neonatologia.org.pl

  


 

 
 
12/2016 

 

 

  

 
 
 
 
Brak ankiet.
 

 

 
 

 

 
 
 
 
1/2005


Organizacja badań przesiewowych noworodków w Wielkopolsce w kierunku toksoplazmozy wrodzonejOrganizacja badań przesiewowych noworodków w Wielkopolsce w kierunku toksoplazmozy wrodzonej

Organization of neonatal screening for congenital toxoplasmosis in the Wielkopolska Province

Małgorzata Paul

Streszczenie

Wybór optymalnego sposobu zapobiegania toksoplazmozie wrodzonej jest ściśle uzależniony od częstości występowania pierwotnego zarażenia T. gondii u kobiet ciężarnych w badanej populacji. Wczesne rozpoznawanie pourodzeniowe zarażenia za pomocą masowych badań ...... chce wiedziec wiecej ...Skuteczność preparatu CASTOR EQUI – maść w profilaktyce i leczeniu powierzchownych uszkodzeń brodawek sutkowych u kobiet karmiących piersiąSkuteczność preparatu CASTOR EQUI – maść w profilaktyce i leczeniu powierzchownych uszkodzeń brodawek sutkowych u kobiet karmiących piersią

The effectiveness of CASTOR EQUI ointment in prevention and treatment of superficial nipples damage in breast feeding woman

Karolina Chojnacka, Jerzy Szczapa

Streszczenie

Celem pracy była ocena działania maści Castor Equi w profilaktyce i leczeniu powierzchownych uszkodzeniach brodawek sutkowych u kobiet karmiących piersią.

Po ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie katecholamin u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g hospitalizowanych w Katedrze Neonatologii Akademii Medycznej w PoznaniuZastosowanie katecholamin u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 1500 g hospitalizowanych w Katedrze Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu

The use of catecholamines in neonates with birthweight under 1500 g hospitalized in Department of Neonatology of Poznań University of Medical Sciences

Dorota Stachowicz, Tomasz Szczapa, Karolina Gazdecka, Natalia Schoneich, Agata Strażyńska

Streszczenie

Cel: Zastosowanie katecholamin ma zapobiegać skutkom niskiej perfuzji ...... chce wiedziec wiecej ...Podatność układu oddechowego u zdrowych noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego i siłami naturyPodatność układu oddechowego u zdrowych noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego i siłami natury

Passive compliance of the total respiratory system in healthy newborn infants born by cesarean section and vaginally

Wiesław Olechowski, Ryszard Lauterbach

Streszczenie

Cel: Ocena podatności statycznej układu oddechowego (CRS) u zdrowych, donoszonych noworodków w pierwszych dniach po urodzeniu. Materiał i metody: Badanie wykonano u 30 noworodków w 3–4(H3-H4), 24 (D1), 48 ...... chce wiedziec wiecej ...Stan noworodków urodzonych z wkładnikami biochemicznymi niedotlenienia okołoporodowegoStan noworodków urodzonych z wkładnikami biochemicznymi niedotlenienia okołoporodowego

Outcome of newborns with biochemical signs of perinatal hypoxia

Dorota Stachowicz, Karolina Adamczak, Marta Szymankiewicz, Jan Mazela

Streszczenie

Niedotlenienie płodu jest jedną z najczęstszych przyczyn wielonarządowego uszkodzenia okołoporodowego.

Cel: Ocena stanu zdrowia noworodków z pH 7–7,15 z tętnicy pępowinowej oraz sprawdzenie, czy istnieje różnica w przebiegu okresu ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena częstości występowania wybranych zaburzeń klinicznych w okresie adaptacyjnym u noworodków z małą urodzeniową masą ciała w materiale Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w latach 1990–2001Ocena częstości występowania wybranych zaburzeń klinicznych w okresie adaptacyjnym u noworodków z małą urodzeniową masą ciała w materiale Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w latach 1990–2001

The aim of choose clinical parameters of adaptive period of new-born children with low birth weight in the material Regional Hospital in Brzeziny in years 1990–2001

Izabela Krukiewicz-Ruta, Wojciech Kocemba, Przemysław Oszukowski

Streszczenie

Jednym ...... chce wiedziec wiecej ...Oznaczanie stężenia interleukiny-1ß (IL-1ß) i interleukiny-8 (IL-8) w surowicy krwi noworodków donoszonych urodzonych siłami natury i przez cięcie cesarskieOznaczanie stężenia interleukiny-1ß (IL-1ß) i interleukiny-8 (IL-8) w surowicy krwi noworodków donoszonych urodzonych siłami natury i przez cięcie cesarskie

Maternal and neonatal plasma cytokine levels (IL-1ß, IL-8) in relatio to mode of delivery

Małgorzata Baumert, Magdalena Paprotny, Zofia Szymańska-Toczek, Ewa Mrowiec, Zuzanna Grabowska

Streszczenie

W pracy oznaczano stężenie IL-1ß i IL-8 u zdrowych noworodków urodzonych siłami natury i przez cięcie cesarskie.

Badania ...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ perinatalnych czynników ryzyka na limfocyty B (CD19+) i T (CD3+) oraz ich subpopulacje CD4+, CD8+ i HLA-DR+ u zdrowych donoszonych noworodkówWpływ perinatalnych czynników ryzyka na limfocyty B (CD19+) i T (CD3+) oraz ich subpopulacje CD4+, CD8+ i HLA-DR+ u zdrowych donoszonych noworodków

The influence of perinatal risk factors on the CD19+ B lymphocytes and CD3+ T lymphocytes and their CD4+, CD8+ and HLA-DR+ subpopulations in full-term healthy neonates

Jacek Karpe, Jakub Behrendt, Bogdan Mazur, Magdalena Wąsek, Urszula Godula-Stuglik

Streszczenie

U 46 zdrowych noworodków donoszonych w wieku 3-6 dni, w tym u 11 ...... chce wiedziec wiecej ...Ciśnienie tętnicze i glikemia u noworodków z ciąż powikłanych cukrzycą w pierwszych godzinach życia a stężenie insuliny, IGF i IGF-BP3 we krwi pępowinowejCiśnienie tętnicze i glikemia u noworodków z ciąż powikłanych cukrzycą w pierwszych godzinach życia a stężenie insuliny, IGF i IGF-BP3 we krwi pępowinowej

Correlation between arterial blood pressure and glycemia during first hours of life in diabetes-complicated-pregnancy born newborns and insulin, IGF and IGF-BP3 in cord blood

Marek Alifier, Marek Szczepański, Elżbieta Ewa Kulikowska

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było poszukiwanie korelacji pomiędzy homeostazą glikemii i ...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenia uogólnione wywołane pałeczkami rodzaju Klebsiella u noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii AM we WrocławiuZakażenia uogólnione wywołane pałeczkami rodzaju Klebsiella u noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu

Generalized infections caused by Klebsiella strains in newborns hospitalized at Neonatology Department of Medical Academy in Wrocław

Elżbieta Gajewska, Małgorzata Czyżewska, Agnieszka Szafrańska, Arkadiusz Bagiński, Piotr Jankowski

Streszczenie

Cel. Zakażenia uogólnione o etiologii bakteryjnej w noworodkowych OIT ze względu na rozpowszechnienie, ...... chce wiedziec wiecej ...HFOV a zakażenia u noworodków niedonoszonychHFOV a zakażenia u noworodków niedonoszonych

HFOV and infections of premature newborns

Marek Nowiczewski, Marcin Kęsiak, Elżbieta Kasprzak, Agnieszka Zjawiona, Ewa Gulczyńska, Andrzej Piotrowski, Janusz Gadzinowski

Streszczenie

Praca przedstawia wyniki porównania częstości i etiologii infekcji nabytych u noworodków niedonoszonych wentylowanych przerywaną wentylacją obowiązkową oraz wentylacją oscylacyjną o wysokiej częstotliwości. Badanie miało charakter prospektywny, ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena komórek NK we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przedwcześnie – wpływ perinatalnych czynników ryzykaOcena komórek NK we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przedwcześnie – wpływ perinatalnych czynników ryzyka

NK cells in the umbilical cord blood of preterm infants – influence of perinatal risk factors

Bogdan Mazur, Barbara Królak-Olejnik, Jacek Karpe, Wojciech Kaźmierczak, Beata Kos-Kudła

Streszczenie

We wczesnej odpowiedzi immunologicznej na antygen infekcyjny biorą udział naturalne komórki cytotoksyczne (NK). Ich niższy odsetek i niższa aktywność cytolityczna ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena ultrasonograficzna stawów biodrowych u noworodków z niską masą urodzeniową ciała oraz donoszonych eutroficznych i hipertroficznychOcena ultrasonograficzna stawów biodrowych u noworodków z niską masą urodzeniową ciała oraz donoszonych eutroficznych i hipertroficznych

Ultrasound assessment of hip in newborns with small birth weight and eutrophy and hypertrophy term neonates

Grażyna Urban, Ryszarda Adamowicz

Streszczenie

Autorzy dokonali retrospektywnej analizy wyników ultrasonograficznych badań przesiewowych stawów biodrowych u noworodków. Badania przeprowadzono w Klinice Perinatologii i Ginekologii w ...... chce wiedziec wiecej ...Wpływ krwawienia we wczesnej ciąży na powikłania okresu noworodkowegoWpływ krwawienia we wczesnej ciąży na powikłania okresu noworodkowego

The effect of vaginal bleeding in early pregnancy on neonatal complications

Helena Sławska, Marta Twardoch-Drozd, Wojciech Kaźmierczak, Anna Oslislo

Streszczenie

Cel pracy: ustalenie zależności pomiędzy krwawieniem we wczesnym okresie ciąży a stanem noworodków, ze szczególnym uwzględnieniem częstości infekcji wrodzonych. Projekt badania: retrospektywnie przeanalizowano historie chorób 79 noworodków ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena sposobu żywienia noworodków z małą masą ciała leczonych w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu – „Szpitalu Przyjaznym Dziecku”Ocena sposobu żywienia noworodków z małą masą ciała leczonych w Klinice Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu – „Szpitalu Przyjaznym Dziecku”

Assessment of type of feeding of low birth infant hospitalized in Department of Perinatology and Gynaecology in Zabrze – „Baby Friendly Hospital”

Anna Oslislo, Barbara Królak-Olejnik, Wojciech Kaźmierczak

Streszczenie

Mała urodzeniowa masa ciała jest traktowana jako jeden z głównych czynników ryzyka ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie wentylacji nosowej u noworodkówZastosowanie wentylacji nosowej u noworodków

The use of nasal ventilation in neonates

Andrzej Piotrowski

Streszczenie

Wentylacja nosowa stanowi atrakcyjną alternatywę dla metody inwazyjnej – dotchawiczej. Analizie poddano wyniki zastosowania tej metody u noworodków w okresie 12 miesięcy. Stosowano przede wszystkim wentylację przerywaną, obowiązkową (IMV) przez pojedynczą rurkę zakładaną na głębokość około 1,5 cm do nozdrza. Wykorzystywano nosową IMV (nIMV) – w ...... chce wiedziec wiecej ...Zakażenie wirusem Epstein-Barra u noworodków i niemowląt na podstawie materiału Kliniki Niemowlęcej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w WarszawieZakażenie wirusem Epstein-Barra u noworodków i niemowląt na podstawie materiału Kliniki Niemowlęcej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Epstein-Barr Virus infection in infants – analysis of patients hospitalized in the Infant Clinic of Children's Memorial Health Institute

Bogumiła Milewska-Bobula, Joanna Żebrowska, Barbara Kassur-Siemieńska, Mirosława Idzik, Dorota Dunin-Wąsowicz, Bożena Lipka, Anna Bauer, Ewa Świercz, Anita Rajchel, Augustin ...... chce wiedziec wiecej ...Oznaczanie neopteryny w celu diagnostyki zakażeń noworodkaOznaczanie neopteryny w celu diagnostyki zakażeń noworodka

Level of neopterin as a marker of intrauterine infection

Małgorzata Baumert, Ewa Mrowiec, Magdalena Paprotny, Jadwiga Popiołek, Piotr Kossowski

Streszczenie

Celem pracy jest porównanie przydatności monitorowania stężenia neopteryny z wynikami stężenia interlekiny-8 i białka ostrej fazy CRP w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych. Materiał i metoda: badaniami objęto łącznie 41 par pacjentów (matka i jej noworodek). ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena przydatności diagnostycznej oznaczania stężenia prokalcytoniny w surowicy noworodków z wrodzonym zapaleniem płucOcena przydatności diagnostycznej oznaczania stężenia prokalcytoniny w surowicy noworodków z wrodzonym zapaleniem płuc

Estimation of diagnostic value of procalcitonin in the sera of neonates with inborn pneumonia

Monika Lachowska1, Elżbieta Gajewska1

Streszczenie

Cel pracy: określenie przydatności zastosowania oznaczeń prokalcytoniny w pierwszych dobach życia w pomocniczej diagnostyce wrodzonych zapaleń płuc u noworodków urodzonych przedwcześnie. Materiał i metody: analizą ...... chce wiedziec wiecej ...Odległe wyniki balonowego poszerzenia (BWP) skrajnie zwężonej zastawki aortalnej u noworodków i niemowląt poniżej 5. miesiącaOdległe wyniki balonowego poszerzenia (BWP) skrajnie zwężonej zastawki aortalnej u noworodków i niemowląt poniżej 5. miesiąca

Long term results of baloon valvuloplasty of critical aortic stenosis in newborn and infants aged less than 5 months

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Aldona Siwińska, Michał Wojtalik, Rafał Bartkowski, Wiesław Smoczyk, Wojciech Mrówczyński, Rafał Surmacz

Streszczenie

Cel: ocena skuteczności BWP w ośrodku poznańskim u noworodków i niemowląt w zależności od ...... chce wiedziec wiecej ...